Regionální pracoviště Správa CHKO Český les >> Fotogalerie >> Za masožravkou na Pavlův Studenec

Fotogalerie

Za masožravkou na Pavlův StudenecZa masožravkou na Pavlův Studenec

Za masožravkou na Pavlův Studenec

V sobotu 20. května Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, RP Správa CHKO Český les uspořádala vycházku za botanickými krásami do okolí býv. Pavlova Studence.

Viděli jsme například masozřavou tučnici obecnou, vzácný všivec lesní a klikvu bahenní. Cestu za tučnicí jsme si zpříjemňovali povídáním o lesním hospodaření a historií okolí. Procházeli jsme místy zaniklých vsí, a to Pavlovým Studencem a Pavlovou Hutí. Ačkoliv Pavlův Studenec jsou nyní jen rozsáhlé louky a pastviny, tak dřívejší osídlení je patrné díky starým jabloním a kvetoucím narcisům. Nechybělo ani povídání o životě našeho největšího hlodavce - bobra evropského, který si našel domov na Sklářském potoce. Příjemné sobotní vycházky se zúčastnilo 15 zájemců o místní přírodu.

 

      Kontakt:

  M. Kašparová, Tel.: 728 496 178

 

Kalendář akcí

Naučné stezky Všechny stezky

Regionální pracoviště Správa CHKO Český les

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt