Kontakty

Kontakty pracovníků

Příjmení Jméno Titul Pozice Pracoviště Telefon E-mail
Blažková Eliška Mgr. Rada, Oddělení péče o přírodu a krajinu Regionální pracoviště SCHKO Český les 373 300 056 eliska.blazkova@nature.cz
Dulovcová Michaela Mgr. Pracovník ochrany přírody a krajiny, Oddělení ochrany přírody a krajiny Regionální pracoviště SCHKO Český les 374 611 022 michaela.dulovcova@nature.cz
Ferdinandyová Ludmila Referent, RP Správa CHKO ČESKÝ LES Regionální pracoviště SCHKO Český les 374 611 032 ludmila.ferdinandyova@nature.cz
Hlinková Daniela Ing. Rada, Oddělení sledování stavu biodiverzity Regionální pracoviště SCHKO Český les 373 300 057 daniela.hlinkova@nature.cz
Janoušková Lenka Ing. Krajinář - zemědělec, Oddělení ochrany přírody a krajiny Regionální pracoviště SCHKO Český les 374 611 022 lenka.janouskova@nature.cz
Jiran Martin Mgr. Rada, Oddělení péče o přírodu a krajinu Regionální pracoviště SCHKO Český les 373 300 065 martin.jiran@nature.cz
Kašparová Markéta Mgr. Referent, Oddělení ochrany přírody a krajiny Regionální pracoviště SCHKO Český les 374 611 029 marketa.kasparova@nature.cz
Konášová Kamila Ing. Krajinář, Oddělení péče o přírodu a krajinu Regionální pracoviště SCHKO Český les 373 300 056 kamila.konasova@nature.cz
Kotherová Andrea Bc. DiS. Referent, RP Správa CHKO ČESKÝ LES Regionální pracoviště SCHKO Český les 373 300 055 andrea.kotherova@nature.cz
Mařáková Markéta Bc. Referent, Oddělení ochrany přírody a krajiny Regionální pracoviště SCHKO Český les 374 611 031 marketa.marakova@nature.cz
Myslík Zdeněk Ing. Vedoucí oddělení, Oddělení péče o přírodu a krajinu Regionální pracoviště SCHKO Český les 373 300 059 zdenek.myslik@nature.cz
Nováková Barbora RNDr. Ph.D. Zemědělec - práce s veřejností, Oddělení ochrany přírody a krajiny Regionální pracoviště SCHKO Český les 374 611 031 barbora.novakova@nature.cz
Peckert Tomáš RNDr. Ph.D. Ředitel odboru, RP Správa CHKO ČESKÝ LES Regionální pracoviště SCHKO Český les 374 611 028 tomas.peckert@nature.cz
Prchalová Monika Bc. Odborný referent, Oddělení péče o přírodu a krajinu Regionální pracoviště SCHKO Český les 373 300 056 monika.prchalova@nature.cz
Prokopová Milena RNDr. Ph.D. Vedoucí oddělení, Oddělení sledování stavu biodiverzity Regionální pracoviště SCHKO Český les 374 611 025 milena.prokopova@nature.cz
Říš Václav Ing. Rada, Oddělení sledování stavu biodiverzity Regionální pracoviště SCHKO Český les 373 300 069 vaclav.ris@nature.cz
Semanová Soňa Ing. Samostatný referent, Oddělení ochrany přírody a krajiny Regionální pracoviště SCHKO Český les 374 611 024 sona.semanova@nature.cz
Sladký Jiří Rada, Oddělení sledování stavu biodiverzity Regionální pracoviště SCHKO Český les 373 300 064 jiri.sladky@nature.cz
Štajerová Radka Odborný rada, Oddělení péče o přírodu a krajinu Regionální pracoviště SCHKO Český les 373 300 067 radka.stajerova@nature.cz
Štěpánková Anna Mgr. Vrchní referent, RP Správa CHKO ČESKÝ LES Regionální pracoviště SCHKO Český les 374 611 023 anna.stepankova@nature.cz
Švantnerová Václava Bc. Referent, Oddělení péče o přírodu a krajinu Regionální pracoviště SCHKO Český les 373 300 067 vaclava.svantnerova@nature.cz
Valentová Drahuše Ekonom, RP Správa CHKO ČESKÝ LES Regionální pracoviště SCHKO Český les 374 611 021 drahuse.valentova@nature.cz
Žižka Miroslav Bc. DiS. Odborný rada, Oddělení ochrany přírody a krajiny Regionální pracoviště SCHKO Český les 374 611 037 miroslav.zizka@nature.cz

Regionální pracoviště Správa CHKO Český les

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt