Organizační struktura

Kontaktní e-mailová adresa je: jmeno.prijmeni@nature.cz

 

Útvar vedoucího

RNDr. Tomáš Peckert, Ph.D., ředitel regionálního pracoviště (pracoviště Přimda)

tel.: 374 611 028, 606 269 704

Drahuše Valentová, ekonom (pracoviště Přimda)

tel.: 374 611 021, 724 792 798

Mgr. Vojtěch Adamec, informatik, zemědělství - LPIS (pracoviště Plzeň)

tel.: 373 300 068, 724 241 150

 

 

Oddělení péče o přírodu a krajinu

Ing. Zdeněk Myslík, zástupce ředitele regionálního pracoviště, vedoucí oddělení, vodař - pozemkář (pracoviště Plzeň)

tel.: 373 300 059, 723 181 180

Bc. Václava Švantnerová, zemědělec, OPŽP (pracoviště Plzeň)

tel.: 373 300 067, 730 190 796

Radka Štajerová, dendrolog, OPŽP (pracoviště Plzeň)

tel.: 373 300 067, 728 496 076

Mgr. Martin Jiran, vodař, OPŽP (pracoviště Plzeň)

tel.: 373 300 065, 720 543 084

Ing. Kamila Konášová, stavař, OPŽP (pracoviště Plzeň)

tel.:373 300 056, 606 456 612

 

 

Oddělení ochrany přírody a krajiny

Bc. Miroslav Žižka, DiS., lesník (pracoviště Přimda)

tel.: 374 611 037, 725 724 957

Ing. Luděk Mráz, krajinný ekolog - vodař (pracoviště Přimda)

tel.: 374 611 022, 601 384 894

Ing. Ladislav Lokajíček, krajinný ekolog - lesník (pracoviště Přimda)

tel.: 374 611 024, 724 776 051

 

 

Oddělení sledování stavu biodiverzity

RNDr. Milena Prokopová, Ph.D., vedoucí oddělení, zoolog - krajinotvorné programy (pracoviště Přimda)

tel.: 374 611 025, 725 724 956

Ing. Václav Říš, zoolog (pracoviště Plzeň)

tel.: 373 300 069, 728 305 329

Jiří Sladký, botanik (pracoviště Plzeň)

tel.: 373 300 064, 728 496 065

Mgr. Zuzana Blažková, zoolog (pracoviště Plzeň)

tel.: 374 611 031, 605 111 755

Lucie Koryťáková Nováková, práce s veřejností (pracoviště Přimda)

tel.: 374 611 027, 728 496 075

email: lucie.korytakova.novakova@nature.cz

 

 

Kontakt pro nahlášení škody způsobené vlkem obecným:

tel.: 739 569 603

Regionální pracoviště Správa CHKO Český les

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt