Organizační struktura

Kontaktní e-mailová adresa je: jmeno.prijmeni@nature.cz

 

Útvar vedoucího

RNDr. Tomáš Peckert, Ph.D., ředitel regionálního pracoviště (pracoviště Přimda)

tel.: 374 611 028, 606 269 704

Drahuše Valentová, ekonom (pracoviště Přimda)

tel.: 374 611 021, 724 792 798

Zuzana Francová, asistentka (pracoviště Plzeň)

tel.: 373 300 055, 722 504 674

Mgr. Vojtěch Adamec, informatik (pracoviště Plzeň)

tel.: 373 300 068, 724 241 150

Ludmila Ferdinandyová, terénní služba (pracoviště Přimda)

 

Oddělení péče o přírodu a krajinu

Ing. Zdeněk Myslík, zástupce ředitele regionálního pracoviště, vedoucí oddělení, vodař - pozemkář (pracoviště Plzeň)

tel.: 373 300 059, 723 181 180

Bc. Václava Švantnerová, zemědělec, OPŽP (pracoviště Plzeň)

tel.: 373 300 067, 730 190 796

Radka Štajerová, dendrolog, OPŽP (pracoviště Plzeň)

tel.: 373 300 067, 728 496 076

Ing. Marie Hörlová, krajinář - urbanista, OPŽP (pracoviště Plzeň)

tel.: 373 300 056, 606 456 612

Mgr. Martin Jiran, vodař, OPŽP (pracoviště Plzeň)

tel.: 373 300 065, 720 543 084

 

Oddělení ochrany přírody a krajiny

Mgr., Ing. Markéta Kašparová, vedoucí oddělení, botanik - zemědělec (pracoviště Přimda)

tel.: 374 611 029, 728 496 178

Bc. Miroslav Žižka, DiS., lesník (pracoviště Přimda)

tel.: 374 611 037, 725 724 957

Ing. Soňa Semanová, lesník - krajinář (pracoviště Přimda)

tel.: 374 611 024, 724 776 051

Ing. Lenka Janoušková, stavař - krajinář (pracoviště Přimda)

tel.: 374 611 022, 725 044 021

Lucie Lorencová, práce s veřejností, EVVO (pracoviště Plzeň)

tel.: 373 300 061, 725 141 686

 

Oddělení sledování stavu biodiverzity

RNDr. Milena Prokopová, Ph.D., vedoucí oddělení, zoolog - krajinotvorné programy (pracoviště Přimda)

tel.: 374 611 025, 725 724 956

Ing. Václav Říš, zoolog (pracoviště Plzeň)

tel.: 373 300 069, 728 305 329

Jiří Sladký, botanik (pracoviště Plzeň)

tel.: 373 300 064, 728 496 065

Mgr. Eva Stehlíková, krajinný ekolog (pracoviště Přimda)

tel.: 374 611 023, 734 792 387

Mgr. Zuzana Blažková, zoolog (pracoviště Plzeň)

tel.: 374 611 031, 601 384 894

Bc. Amálie Bártová, krajinný ekolog

tel.: 374 611 027, 728 496 075

Regionální pracoviště Správa CHKO Český les

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt