Publikační činnost

Správa CHKO Český les vydává od roku 2006 ve spolupráci se Základní organizací Českého svazu ochránců přírody Kladská časopis Český les: příroda a historie. Časopis vychází zpravidla dvakrát ročně a je distribuován pomocí obcí a informčních center. 

Kromě časopisu vydává Správa CHKO Český les také různé propagační letáky nebo brožurky. 

Regionální pracoviště Správa CHKO Český les

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt