Den Českého lesa 2017

Den Českého lesa 2017
  • datum: 23. 9. 2017
  • místo: Vesnické muzeum v Halži
  • typ: Jiné, akce pro veřejnost

V sobotu dne 23. září se ve Vesnickém muzeu v Halži uskuteční tradiční akce s názvem Den Českého lesa.

Akci slavnostně zahájí v 10:00 Trubači Kolowratových lesů. Bezprostředně po úvodních slovech proběhne divadelní představení Komedyjantů z Tachova. Akce bude zakončena koncertem české blues-rock´n´rollové kapely St. Johnny – 50 jump blues v 15:30. Letošní již 10. ročník bude věnován ukázce tradičního zemědělství. Návštěvníci se mohou těšit např. na ukázku mlácení obilí cepem, naklepávání kosy, ukázka sečení kosou a speciálními stroji na podmáčené louky, košíkáře, ochutnávku kozích sýrů, moštů a mnoho dalšího. Zároveň bude probíhat prezentace partnerů Dne Českého lesa. Bohatý program je připraven i pro děti. Své znalosti si budou moci prověřit při interaktivní hře, která zde pro ně bude připravena a svou obratnost v lanovém centru a na opičí dráze, kterou nachystá záchranná služba Royal Rangers. Dále bude po dobu celého dne probíhat soutěž pro děti ve válení balíků sena na čas. V rámci akce je také možné navštívit samotné muzeu, kde je velká sbírka starých zemědělských strojů a nástrojů.

Den Českého lesa pořádají Lesy České republiky s.p., Lesní správa Přimda, Lesní správa Domažlice a Lesní správa Horšovský Týn ve spolupráci s Agenturou ochrany přírody a krajiny ČR – Regionálním pracovištěm Správou CHKO Český les a Plzeňským krajem. Dalšími partnery akce jsou: Blond Breeding Žebráky spol. s.r.o., ČSOP Sylva Lunae, Ekočas spol. s.r.o., EKORAM, Kolowratovy lesy, MAS Český les, MAS Zlatá cesta, MKS Tachov, Muzeum Českého lesa, Obec Halže, REVIS Tachov, SDH Halže, SDH Labuť, SVOL, TaNET, Záchranná služba Royal Rangers.

Den Českého lesa je dnes již tradiční akce pro veřejnost, jejímž cílem je představovat přírodní a historické zajímavosti Českého lesa veřejnosti. Místo a termín konání, jakož i tematická náplň se každý rok mění. První ročník proběhl v roce 2008 a hlavním tématem byl výpal milíře a tavba železa. V dalších letech byl Den Českého lesa zaměřen např. na rýžování zlata, plavení dřeva, historickou hru tlučení špačků nebo historii sklářství. V rámci Dne českého lesa byla slavnostně otevřena rozhledna na Havranu a některé nové naučné stezky. Loni se uskutečnil Den Českého lesa v nově otevřeném Domu přírody Českého lesa v Klenčí pod Čerchovem. Organizátory akce byly v prvním roce LČR, Lesní správa Přimda a Správa CHKO Český les. V další letech se okruh partnerů podílejících se na pořádání této akce postupně rozšiřoval. 

 

Kontakt na pořadatele akce:
Bc. Markéta Mařáková, mobil.: 725 141 686

Regionální pracoviště Správa CHKO Český les

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt