Den Českého lesa v Halži

Den Českého lesa v Halži

27.9.2017

V sobotu dne 23. září se od 10 hodin uskutečnila tradiční akce pod vedením Agentury ochrany přírody a krajiny České Republiky, Regionálním pracovištěm Správy CHKO Český les „Den Českého lesa“ v Halži, který si nenechalo ujít přes 900 návštěvníků.

Letošní jubilejní desátý ročník byl zaměřen na ukázku tradičního zemědělství. Akci slavnostně zahájila v 10 hodin členka Rady Plzeňského kraje pro oblast životního prostředí a zemědělství Mgr. Radka Trylčová za doprovodu trubačů Kolowratových lesů.

Po úvodních proslovech byli návštěvníci pozváni na divadelní představení „Jak vzniklo sklářství v Českém lese“ souboru Komedyjantů z Tachova. K vidění zde byla ukázka mlácení obilí cepem, mletí obilí kamenným mlýnkem, sečení kosou a její naklepávání a každý z přítomných si mohl vše sám vyzkoušet.  Návštěvníci si mohli prohlédnout speciální stroje na podmáčené louky, ale navštívit i samotné Vesnické muzeum, kde je velká sbírka starých zemědělských strojů a nástrojů. Pro zájemce o historii proběhla komentovaná prohlídka hrobky, která se nachází v blízkosti Vesnického muzea.

Své znalosti si prověřilo 180 dětí při interaktivní hře, která pro ně byla připravena a svou obratnost v lanovém centru, kterou nachystala záchranná služba Royal Rangers anebo na opičí dráze z balíků sena a slámy. Po dobu celého dne probíhala soutěž pro děti i dospělé ve válení balíků sena na čas, které se zúčastnilo 85 odvážlivců. Nechybělo ani rozdávání medailí. Po celou dobu akce byla zajištěna autobusová doprava z Tachova do Halže a zpět.

Letošní Den Českého lesa pořádala Agentura ochrany přírody a krajiny České Republiky, Regionální pracoviště Správa CHKO Český les ve spolupráci se státním podnikem Lesy České republiky, Plzeňským krajem a obcí Halže. Dalšími subjekty, které se podílely na pořádání akce, jsou Blond Breeding Žebráky spol. s.r.o., ČSOP Sylva Lunae, Ekočas spol. s.r.o., EKORAM, Kolowratovy lesy, a.s., MAS Český les, z. s., MAS Zlatá cesta, o.p.s., MKS Tachov, Muzeum Českého lesa, REVIS Tachov, SDH Halže, SDH Labuť, SVOL - Sdružení vlastníků obecních a soukromých lesů v ČR, TaNET, Záchranná služba Royal Rangers. Zároveň proběhla prezentace spolků a organizací působících v regionu.

Kontakt:

                                                                                      Bc. Markéta Mařáková, mobil.: 725 141 686

 

Zahajeni_akce (J7)  Zahajeni_akce (J5)  Valeni_baliku (J2)  opici_draha_K  Kosa_ukazka_klepani (J)  Kosa-ukazka_koseni (J2)  Zviradka_ze_sena_K  Vesnicke_muzeum-prohlidka (J2)  stroje_K2  Hrobka_prohlidka (J)  Valeni_baliku-predani_cen (J1)  Ledecka_dudacka_kapela (J)

 

Foto: M. Jiran, D. Hlinková a M. Kašparová

Regionální pracoviště Správa CHKO Český les

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt