Diskuzní semináře pro zemědělce

Diskuzní semináře pro zemědělce

19.12.2017

Určeny jsou především pro ty, kteří jsou zapojeni do Agroenvironmentálně-klimatických opatření (AEKO) Programu rozvoje venkova 2014-2020. Budou probíhat od listopadu 2017 do března 2018 a dále na podzim roku 2018 na území jednotlivých CHKO.

Podpora šetrných způsobů hospodaření v péči o nelesní polopřirozené biotopy a o druhy vázané na zemědělsky obhospodařovanou krajinu je pro naši krajinu důležitá. Její účinnost na podporu biodiverzity při zachování hospodaření může ještě zvýšit osvěta a komunikace mezi zúčastněnými partnery. Právě proto AOPK ČR a Ministerstvo zemědělství ČR o spolupracují na projektu „Diskuzní semináře pro zemědělce zapojené do AEKO v chráněných územích“.

Projekt je financován z technické pomoci Programu rozvoje venkova 2014-2020. Na seminářích bude vysvětlen smysl plnění podmínek jednotlivých titulů AEKO. Dále budou ukázány a vysvětleny účinky hospodaření na regionálně zajímavé a významné biotopy a druhy a možnosti zlepšení.

Přehled seminářů v období do jara 2018 je uveden v tabulce:

Regionální pracoviště, chráněná krajinná oblast

Termíny konání semináře

RP SCHKO Bílé Karpaty

15. 11. 2017

RP Liberecko, CHKO Jizerské hory

22. 11. 2017

RP SCHKO Beskydy

29. 11. 2017

RP Liberecko, CHKO Lužické hory

6. 12. 2017

RP Ústecko, CHKO České Středohoří (Děčínsko)

10. 1. 2018

RP Ústecko, CHKO České Středohoří (Litoměřicko)

17. 1. 2018

RP SCHKO Kokořínsko- Máchův kraj

24. 1. 2018

RP SCHKO Žďárské vrchy

31. 1. 2018

RP Jižní Čechy, CHKO Blanský les
7. 2. 2018

RP Střední Čechy, CHKO Brdy a RP SCHKO Český les (Plzeňsko)

14. 2. 2018

RP SCHKO Slavkovský les

21. 2. 2018

RP SCHKO Český les (Přimdsko)

28. 2. 2018

RP Střední Čechy, CHKO Křivoklátsko a Český kras

7. 3. 2018

RP Jižní Čechy, CHKO Třeboňsko
14. 3. 2018

 

V případě zájmu o bližší informace včetně možné účasti se obraťte na Ing. Kláru Čámskou, Ph.D. (e-mail: klara.camska@nature.cz, tel: 283 069 211)

  

OPŽP logo_mze_cmyk_CZ logo_zel

Regionální pracoviště Správa CHKO Český les

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt