Mezinárodní noc pro netopýry 2017

Mezinárodní noc pro netopýry 2017

14.9.2017

V pátek dne 8. září 2017 proběhl v Plzeňském kraji již 12. ročník Mezinárodní noci pro netopýry, tentokrát v PROUDu – Envicentru Podbranský mlýn ve městě Horažďovice. Díky bohatému programu a pěknému počasí na akci dorazilo přes 150 účastníků.

Večerní akce odstartovala 18. hodinou na poloostrově mezi Mlýnským náhonem, řekou Otavou a PROUDem – Envicentrem Podbranský mlýn. Na úvod byly připraveny dvě soutěže o ceny nejen pro nejmenší. Návštěvníci se mohli zapojit do netopýřího osmiboje, kde plnili rozmanité úkoly, či do soutěže o nejhezčího namalovaného netopýra. Po jejich vyhodnocení a předání cen členkou Rady Plzeňského kraje pro oblast životního prostředí a zemědělství paní Mgr. Radkou Trylčovou pokračoval program dále směrem zaměřeným přímo na samotné netopýry. Prof. Ing. Jaroslav Červený, CSc. (z České zemědělské univerzity v Praze) při krátké procházce kolem řeky Otavy a Mlýnského náhonu představil práci s ultrazvukovým detektorem, který "překládá" ultrazvuk letícího netopýra do slyšitelné podoby a tím je možné určit, o který druh se jedná. Poté následovala jeho populárně naučná přednáška o životě našich létajících savců. Velký úspěch mezi diváky měla ukázka několika jedinců volně žijících netopýrů, které se povedlo do nárazových sítí chytit zkušeným zoologům Ing. Jiřímu Vlčkovi (Krajský úřad Plzeňského kraje - odbor životního prostředí) a Ing. Václavu Říšovi (Agentura ochrany přírody a krajiny ČR). Návštěvníci tak mohli vidět netopýry z bezprostřední blízkosti. Během celého večera byl připraven i doprovodný program v podobě výstavy o netopýrech zapůjčené Ministerstvem životního prostředí a pro návštěvníky nejatraktivnější ukázky hendikepovaných netopýrů, které bylo možné si dokonce pohladit, připravené ZO ČSOP Nyctalus. Na závěr celého večera byl připraven film Netopýři ve tmě. Akce skončila okolo desáté hodiny večer.

Mezinárodní noc pro netopýry pořádali Plzeňský kraj, PROUD – Envicentrum Podbranský mlýn, Zoologická a botanická zahrada města Plzně a Agentura ochrany přírody a krajiny – Regionální pracoviště Správa CHKO Český les ve spolupráci s ČESON, MŽP ČR, městem Horažďovice, ZO ČSOP Sylva Lunae, ZO ČSOP Nyctalus a Mezi lesy z.s. 

Mezinárodní noc pro netopýry je tradiční akce určená široké veřejnosti, kterou každoročně vyhlašuje sekretariát dohody o ochraně netopýrů v Evropě (zkratka EUROBATS). Lidé se mohou díky programu připraveným odborníky seznámit s těmito zajímavými nočními tvory, jejich výzkumem, ochranou a dosavadními poznatky o jejich životě. Pod hlavičkou akce probíhají veřejné přednášky o netopýrech. Zájemci se zde dozví, jak a čím jsou netopýři ohroženi a kde oni sami mohou být při jejich ochraně nápomocni. Mají možnost získat reklamní materiály, prohlédnout si netopýra z bezprostřední blízkosti a tak možná změnit své dosavadní nahlížení na tyto skrytě žijící savce. Více informací, včetně seznamu všech míst, na kterých akce proběhla či bude probíhat, naleznete na stránkách České společnosti pro ochranu netopýrů: www.ceson.org.

 

Kontakt:

                                                                                                                   Mgr. Martin Jiran, mobil.: 720 543 084

 

 

MNN_2017-Marketa_Kasparova (2)   MNN_2017-Marketa_Kasparova (1)   MNN_2017-Jana_Hrda (5)   MNN_2017-Jana_Hrda (6)   MNN_2017-Jana_Hrda (4)  

MNN_2017-Marketa_Kasparova (3)   MNN_2017-Jana_Hrda (2)   MNN_2017-Daniela_Hlinkova (4)   MNN_2017-Daniela_Hlinkova (5)   MNN_2017-Daniela_Hlinkova (6)  

MNN_2017-Daniela_Hlinkova (7)   MNN_2017-Daniela_Hlinkova (8)  

 

foto: Jana Hrdá, Daniela Hlinková a Markéta Kašparová

Regionální pracoviště Správa CHKO Český les

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt