Odborné ošetření památných stromů

Odborné ošetření památných stromů

18.10.2017

V průběhu září letošního roku proběhlo na území CHKO Český les odborné ošetření pěti památných stromů. Ošetřena byla Lípa Jindřicha Kolowrata, Schönwaldský jasan a tři památné stromy Nemanické duby.

Lípa Jindřicha Kolowrata je památným stromem již od roku 2002, kdy jím byla vyhlášena Městským úřadem v Boru. Nachází se v obci Málkov nedaleko Přimdy. Na této lípě byly v rámci preventivního ošetření provedeny bezpečnostní řezy větví v koruně stromu a následně došlo k výměně bezpečnostních vazeb. Schönwaldský jasan i Nemanické duby byly vyhlášeny památnými stromy teprve v minulém roce. Jasan se nachází na západním svahu vrchu Chloumek v k. ú. Lesná u Tachova, kde byla dříve Schönwaldská sklárna. V koruně stromu byly kromě bezpečnostních řezů provedeny i řezy zdravotní a následně proběhla instalace devíti bezpečnostních vazeb, které zabraňují případnému rozlomení nejsilnějších větví v koruně. Tři duby rostoucí nedaleko hřiště v centrální části obce Nemanice, byly v letošním roce posledními ošetřenými stromy. Jako u Schönwaldského jasanu byly i zde provedeny zdravotní a bezpečnostní řezy, kterými došlo k odstranění suchých a zlomených větví.

Ošetření památných stromů bylo financováno z dotačního Programu péče o krajinu, který je financován Ministerstvem životního prostředí. Veškerá ošetření byla provedena z preventivních důvodů, památné stromy se takto udržují v dobré zdravotní kondici. Všechny arboristické zásahy na památných stromech byly provedeny certifikovaným odborníkem v oboru arboristiky.

Kontakt:  

                                                                                   Ing. Soňa Semanová, mobil.: 724 776 051

Lípa Jindřicha Kolowrata

Lípa Jindřicha Kolowrata                     Lípa Jindřicha Kolowrata_po zásahu

 

Nemanické duby

Nemanické duby_hotovo                      Nemanické duby_práce

 

Schönwaldský jasan

Schönwaldský jasan                      Schönwaldský jasan_práce

 

Foto: S. Semanová

Regionální pracoviště Správa CHKO Český les

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt