Padlý velikán v Americké zahradě

Padlý velikán v Americké zahradě

5.12.2016

Na konci listopadu byla v národní přírodní památce Americká zahrada nedaleko Chudenic na Klatovsku poražena čtyřiceti metrová douglaska tisolistá.

Stoletý strom byl před časem zasažen bleskem a letos na jaře se ukázalo, že bohužel uhynul. Mohutné větve padající ze souše začaly ohrožovat bezpečnost návštěvníků zahrady, proto musel správce objektu – LČR s.p., Lesní správa Klatovy – přikročit k jejímu pokácení.

Úkol to byl velmi náročný, protože při kácení čtyřicet metrů vysokého kolosu o objemu cca 24 m3 dřevní hmoty nesmělo dojít k poškození ostatních vzácných dřevin rostoucích v přírodní památce. Stromolezeckou technikou byla nejprve odstraněna většina větví, aby nemohly při pádu kmene poškodit okolní stromy a keře. Pak revírník pan Radek Hnát vytipoval nejvhodnější místo, kam by měl kmen dopadnout. Douglaska naštěstí rostla při okraji přírodní památky, proto ji mohl z větší části směřovat mimo její území. Samotné kácení excelentně provedl pan Petr Dobiáš z Obytců, který položil kmen na určené místo s téměř milimetrovou přesností. O konečný úklid místa se postaralo místní Občanské sdružení Otisk. Uhynulý strom tak připomíná jen pařez o průměru 160 cm, na kterém si každý může ověřit jeho stáří počítáním letokruhů.

Národní přírodní památka Americká zahrada je arboretum cizokrajných i domácích dřevin. Její počátky se datují k roku 1842, kdy zde Evžen Černín založil školku okrasných dřevin. Přestože musel být letos poražen jeden z jejich velikánů, zůstává v zahradě k vidění řada dalších jedinečných exemplářů, výjimečných svým tvarem, vzrůstem nebo historií. Jedním z nich je například další douglaska tisolistá, a to nejstarší a nejmohutnější jedinec u nás. Arboretum má tedy nepochybně stále co nabídnout a jeho návštěvu lze každému milovníku přírody a historie jen doporučit.

Více fotografií si můžete prohlédnout ve Fotogalerii.

 

Regionální pracoviště Správa CHKO Český les

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt