Regionální pracoviště Správa CHKO Český les >> Regionální pracoviště informuje >> Aktuality >> Potvrzen výskyt modráska černoskvrnného v PR Milčice

Potvrzen výskyt modráska černoskvrnného v PR Milčice

Potvrzen výskyt modráska černoskvrnného v PR Milčice

26.7.2017

Při kontrole Přírodní rezervace Milčice nedaleko Sušice byl potvrzen výskyt modráska černoskvrnného (Maculinea arion), který je řazen mezi kriticky ohrožené druhy motýlů.

Každoroční management lokality v PR Milčice má pozitivní vliv nejen na výskyt chráněných druhů rostlin (v červnu lze vidět 6 druhů kvetoucích orchidejí), ale i na společenství bezobratlých živočichů. Nejviditelnější je velké množství motýlů, kteří sají nektar na kvetoucích rostlinách. Z nich je nejvzácnější modrásek černoskvrnný, který je zajímavý i chováním housenek, ty se zpočátku živí na květech mateřídoušky nebo dobromysli, ale po určité době se nechávají mravenci odnést do mraveniště, kde se živí jejich larvami. Jedna housenka jich může zkonzumovat až 200. Housenky přezimují v mraveništi, kde se zakuklí a následující rok vylétají.

Kromě výše zmíněného modráska byl zaznamenán výskyt dalších druhů motýlů a to babočky síťkované (Araschnia levana), babočky paví oko (Inachis io), babočka bílé C (Nymphalis c-album), perleťovce velkého (Argynnis aglaja), žluťáska řešetlákového (Gonepteryx rhamni), okáče lučního (Maniola jurtina), okáče bojínkového (Melanargia galathea), okáče prosíčkového (Aphantopus hyperanthus), běláska řepkového (Pieris napi), modráska krušinového (Celastrina argiolus) a v neposlední řadě ohroženého otakárka fenyklového (Papilio machaon) a modráska bahenního (Phengaris nausithous).

 

          Kontakt:          

Z. Myslík, Tel.: 723 181 180    

 

    modrásek_černoskvrnný1                     žluťásek_řešetlákový                       perleťovec_velký                      otakárek_fenyklový

modrásek černoskvrnný              žluťásek řešetlákový                       perleťovec velký                        otakárek fenyklový

 

     babočka_paví_oko                  okáč_bojínkový                    okáč_luční_a_babočka_síťkovaná                    

      babočka paví oko                       okáč bojínkový             okáč luční a babočka síťkovaná

Regionální pracoviště Správa CHKO Český les

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt