Regionální pracoviště Správa CHKO Český les >> Regionální pracoviště informuje >> Aktuality >> Pozvánka na seminář Operačního programu Životní prostředí 2017

Pozvánka na seminář Operačního programu Životní prostředí 2017

Pozvánka na seminář Operačního programu Životní prostředí 2017

9.5.2017

Seminář OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 2014 – 2020 PRIORITNÍ OSA 4, spojený s terénní exkurzí v k. ú. Stvolny je vhodný pro zástupce obcí i žadatele, kteří mají zájem žádat o podporu z prioritní osy 4 OPŽP 2014+. V rámci prezentací budou účastníkům představeny možnosti čerpání dotačních prostředků z OPŽP 2014+ a nejčastější problémy v rámci podávání žádostí. Na závěr a v průběhu semináře bude i prostor pro dotazy účastníků semináře.

Termín konání: 1. 6. 2017 od 9 hod.

Místo konání: KD Manětín, Manětín 253, 331 62, terénní exkurze Stvolny a okolí.

PROGRAM SEMINÁŘE:

9:00 – 9:15 Prezentace účastníků

9:15 – 9:40 Možnosti péče o zeleň v obcích i ve volné krajině

9:40 – 10:05 Možnosti zlepšení hospodaření s vodou – revitalizace toků, tůně, mokřady, malé vodní nádrže

10:05 – 10:30 Možnosti využití dotačních prostředků v lese

10:30 – 11:00 Diskuze, dotazy účastníků

11:00 – 11:20 Přesun účastníků na místo terénní exkurze v k. ú. Stvolny vlastními vozidly cca 7 km

11:20 – 14:00 Prezentace realizovaných opatření v terénu – péče o staré sady, malá vodní nádrž v intravilánu obce

                          Stvolny, výsadby alejí a rozptýlené zeleně, tůň. Délka cca 4 km.

14:00 Ukončení seminářeVstup na seminář je zdarma. Na exkurzi doporučujeme terénní obuv. Pro účast je vhodné se přihlásit na emailové adrese zdenek.myslik@nature.cz nejpozději do 26. 5. 2017. Registrovaným účastníkům budou prezentace zaslány dva dny předem na emailovou adresu uvedenou v přihlášce.

 

03_05_2017seminarOPZP-2

Regionální pracoviště Správa CHKO Český les

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt