Regionální pracoviště Správa CHKO Český les >> Regionální pracoviště informuje >> Aktuality >> V hraničních hvozdech Českého lesa jsou dvě nová bezzásahová území

V hraničních hvozdech Českého lesa jsou dvě nová bezzásahová území

V hraničních hvozdech Českého lesa jsou dvě nová bezzásahová území

8.11.2018

Dnes byla podepsána smlouva o dvou bezzásahových území v chráněné krajinné oblasti Český les. Jedná se o přírodní rezervace Pleš a Starý Hirštejn na Domažlicku.

Lesníci ve spolupráci s ochránci přírody nově ponechávají samovolnému přírodnímu vývoji 52,7 hektarů lesa v přírodních rezervacích Pleš a Starý Hirštejn v chráněné krajinné oblasti Český les v Plzeňském kraji. Smlouvu o vyhlášení obou bezzásahových území dnes podepsali generální ředitel státního podniku Lesy ČR Josef Vojáček a ředitel Agentury ochrany přírody a krajiny ČR František Pelc.

Podle dohody státního podniku Lesy České republiky a Agentury ochrany přírody a krajiny České republiky budou vědci sledovat již ve dvanácti českých a moravských lokalitách samovolný vývoj lesa bez úmyslných lidských zásahů. „Náš společný projekt se týká už 848,3 hektarů, na kterých nehospodaříme. Ve vybraných oblastech Českého lesa zavádíme tento režim poprvé,“ řekl generální ředitel státního podniku Lesy ČR Josef Vojáček.

„Obzvlášť nyní, kdy se ukazuje, že klimatická změna skutečně přichází, je ponechání alespoň části lesů bez lidských zásahů zásadní, a to nejen pro ochranu zdejší přírody. Můžeme v nich totiž sledovat, jak si příroda bez lidské péče poradí, a najít inspiraci, jak v lesích hospodařit přírodě blízkým způsobem. Aby byly lesy vůči nejrůznějším výkyvům počasí odolnější, měly by v nich být stromy různého stáří a pestrého druhového složení,“ vysvětluje František Pelc, ředitel Agentury ochrany přírody a krajiny ČR. V obou bezzásahových lokalitách v Českém lese patří část porostů do databanky přirozených lesů v zemi. 

Bezzásahové území Pleš je součástí stejnojmenné přírodní rezervace [1] v katastru Bělé nad Radbuzou. Samovolnému vývoji je ponecháno 26,38 hektarů. Historicky se ochrana tohoto území nazývaného Plattenberg datuje listopadem 1931. Jedná se o východní svahy vrchu Velký Zvon (862 metrů nad mořem) se svahových bučinami obvyklými pro Český les. Staré stromy zůstávají na místě a v jejich dutinách hnízdí holub doupňák či puštík obecný. Bylo tu nalezeno na 190 druhů hub vázaných převážně na tlející dřevo. Pestré je i složení lišejníků a bezobratlých. Bezprostřední okolí tak zvaných Kotzových nebo také Kocových kamenů do bezzásahové zóny nepatří.

Bezzásahové území Starý Hirštejn o rozloze 26,26 hektarů je součástí stejnojmenné přírodní rezervace [2] v katastru obce Mnichov. Nachází se ve vrcholové části a jižních svazích vrchu Starý Hirštejn, někdy také zvaného Starý Herštejn (878 metrů nad mořem). Chráněno je od září 1968. V podrostu bukového lesa roste měsíčnice vytrvalá, dymnivka dutá, oměj vlčí, kapradina laločnatá či řeřišník Hallerův. Vrcholem prochází evropské labsko-dunajské rozvodí. Jeden úsek hranice bezzásahového území lemuje turisticky značená Baarova cesta, která vede ke zřícenině hradu Starý Hirštejn. Bezlesí se zříceninou do bezzásahového území nepatří.

[1]   http://www.ochranaprirody.cz/lokality/?idmzchu=318; [2]  http://www.ochranaprirody.cz/lokality/?idmzchu=409

Kontakty
Eva Jouklová - tisková mluvčí; Lesy ČR, s.p; +420 725 257 900; eva.jouklova@lesycr.cz;
Karolina Šůlová - tisková mluvčí AOPK, +420 724 102 406 karolina.sulova@nature.cz

 

Bezzásahová území v ČR na pozemcích státu spravovaných Lesy ČR, s. p.

Název lokality

území

AOPK ČR

Lesy ČR

Rozloha (ha)

Datum podpisu

Doutnáč

NPR Karlštejn

RP Střední Čechy

LS Nižbor

66,8

20. 9. 2004

Tajga

NPR Kladské rašeliny

RP SCHKO Slavkovský les

LZ Kladská

146,6

18. 1. 2005

Kleť

PR Kleť

RP Jižní Čechy

LS Český Krumlov

38,3

13. 11. 2006

Hedvíkovská rokle

NPR Lichnice

RP Východní Čechy

LS Nasavrky

34,6

27. 2. 2007

Lovětínská rokle

NPR Lichnice

RP Východní Čechy

LS Nasavrky

50,4

27. 2. 2007

Poledník

NPR Jizerskohorské bučiny

RP Liberecko

LS Frýdlant

71,6

3. 5. 2007

Javorina

NPR Javorina

RP SCHKO  Bílé Karpaty

LS Luhačovice,

LS Strážnice

166,0

14. 3. 2008

Havrany

NPR Libický luh

RP Střední Čechy

LS Nymburk

31,3

21. 10. 2008

Ve Studeném

NPR Ve Studeném

RP Střední Čechy

LS Konopiště

32,8

22. 6. 2017

Mionší

NPR Mionší

RP SCHKO Beskydy

LS Jablunkov

157,2

16. 11. 2017

Pleš

 

PR Pleš

RP SCHKO Český les

LS Horšovský Týn

26,4

8.11.2018

Starý Hirštejn

PR Starý Hirštejn

RP SCHKO Český les

LS Domažlice

26,3

8.11.2018

Info k tabulce: NPR=národní přírodní rezervace; PR=přírodní rezervace; RP=regionální pracoviště (AOPK ČR); SCHKO=správa chráněné krajinné oblasti; LS=lesní správa; LZ=lesní závod

 

Informace v tiskové zprávě ke stažení pod tímto odkazem

 

Pohled na Hirštejn_Marketa_Kasparova Stary_Hirstejn_skalka_Marketa_Kasparova Doupne_stromy_Petra_Cihlarikova PR Ples_Tomas_Peckert Ples_Jana_Jurakova

 

Fotografie:

1) Pohled na PR Starý Hirštejn, foto Markéta Kašparová

2) PR Starý Hirštejn, foto Markéta kašparová

3) Doupné stromy v PR Starý Hirštejn, foto Petra Cehláriková

4) PR Pleš, foto Tomáš Peckert

5) PR Pleš, foto Jana Juráková

 

Regionální pracoviště Správa CHKO Český les

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt