Regionální pracoviště Správa CHKO Český les >> Regionální pracoviště informuje >> Aktuality >> Významný nález prstnatce májového v NPP Na požárech

Významný nález prstnatce májového v NPP Na požárech

Významný nález prstnatce májového v NPP Na požárech

14.6.2019

Péče je zajištěna z projektu s názvem „Obnovní management pozemků AOPK ČR v EVL, NPP Na požárech“, zdrojem financí je Operační program Životní prostředí. Již po prvním roce, kdy zde byly vyřezány keře a posečeno, je patrná změna mokřadních společenstev a zvýšení druhové rozmanitosti. Během jarního monitoringu na jedné vyřezané rašelinné plošce bylo napočítáno kolem 400 fialově kvetoucích prstnatců májových. Z dalších zajímavých a vzácných rostlinných druhů tam byla nalezena klikva bahenní a rozsáhlý porost suchopýru úzkolistého.

Projekt bude probíhat až do roku 2023, tak uvidíme, jaké další krásy se nám tady objeví.

prstnatec májový (26)   klikva bahenní (10)   rosnatka okrouhlolistá (1)   suchopýr úzkolistý (5)

1) prstnatec májový

2) klikva bahenní

3) rosnatka okrouhlolistá

4) suchopýr úzkolistý

 

Regionální pracoviště Správa CHKO Český les

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt