Americká zahrada se vzpamatovává z vichřice

23.4.2019

Také do NPP Americká zahrada pozvolna přichází jaro. Toto unikátní arboretum nedaleko Chudenic postupně ožívá hlasy návštěvníků i přírody, cizokrajné dřeviny rozkvétají jemnými květy, v okolních lesích je možné pozorovat jarní aspekt barev v podrostu kvetoucích bylin.

Letošní předjaří nám však také důrazně připomnělo, že v přírodě vládnou především dynamické procesy a že nic není neměnné. Nedávné větrné počasí kulminovalo v noci z 10. na 11. března vichřicí, která si dokonce vysloužila své vlastní jméno „Eberhard“. Tato vichřice zanechala následky také na dřevinách rostoucích v NPP Americká zahrada.

Čtyřkmenný a tím i velmi rozložitý exemplář zeravu obrovského byl vyvrácen z kořenů, které jsou u tohoto severoamerického druhu uloženy velmi mělce, a mohutný velikán silné nápory větru nevydržel. Druhý, dokonce větší a mohutnější strom tohoto druhu rostoucí v jiné části NPP vichřici odolal. Cestou k zemi padající zerav zlámal obě silné větve v těsném sousedství rostoucího korkovníku amurského, jediného exempláře svého druhu v arboretu. Zbylé torzo kmene korkovníku bude mít jen těžko šanci znovu se zazelenat. Korkovník amurský pochází pravděpodobně z prvovýsadeb realizovaných v arboretu okolo poloviny 19. století a dokonce prvovýsadeb svého druhu ve střední Evropě, také proto je jeho ztráta pro arboretum prakticky nenahraditelná. V konzultaci s odborníky budou hledány možnosti vhodné dosadby druhů, které v budoucnu doplní uvolněný prostor. Pádem zeravu byl částečně poškozen ještě vysoký exemplář dubu červeného, který přišel o jednu svoji silnou boční větev.

Prakticky v celém prostoru NPP Americká zahrada byly větrem polámány větve stromů, některé spadly na zem, ale některé zůstávají volně zavěšeny v korunách stromů. Prosíme návštěvníky, aby při pohybu v arboretu dbali o svou bezpečnost a věnovali zvýšenou pozornost prostoru, ve kterém se právě pohybují. V těchto dnech zde probíhá úklid zajišťovaný v součinnosti AOPK ČR, RP Správy CHKO Český les, LČR, Lesní správy Klatovy a Občanského sdružení Otisk; NPP Americká zahrada se připravuje na plný vstup do nové návštěvnické sezóny, která bude v místním areálu neoficiálně zahájena již tradičními oslavami Dne Země, a to v sobotu 27. 4. V arboretu bude připraven tematický program především pro děti, další akce se budou konat v areálu blízké rozhledny Bolfánek.

NPP Americká zahrada byla založena v roce 1842 bývalým majitelem velkostatku Chudenic Evženem Černínem. V roce 1969 byla pro svou jedinečnost vyhlášena chráněným územím. Dnes je národní přírodní památkou a na výměře necelých dvou hektarů nabízí možnost obdivovat téměř 200 druhů severoamerických, asijských i evropských dřevin.

AOPK ČR, RP Správa CHKO Český les – Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky je státní instituce, která zajišťuje odbornou i praktickou péči o naši přírodu, zejména o chráněné krajinné oblasti, národní přírodní rezervace a národní přírodní památky. Více na www.nature.cz., Kaplanova 1931/1, Praha 11 – Chodov, 148 00, telefon 283 069 242, e-mail: aopkcr@nature.cz. RP Správa CHKO Český les je jedním z 15 regionálních pracovišť AOPK ČR, které kromě území Chráněné krajinné oblasti Český les zajišťuje i péči o přírodní památky a rezervace národního významu v Plzeňském kraji. NPP Americká zahrada je jedním z těchto území. RP Správa CHKO Český les zde zajišťuje např. odborné ošetřování dřevin a nové výsadby.

Tisková zpráva ke stažení ZDE

  zerav  DSCF8749  az  

Fotodokumentace:

Obr. 1: vyvrácený zerav obrovský, foto Karel Jungwirth, OS Otisk

Obr. 2: kvetoucí dřín obecný, foto Amálie Bártová, Správa CHKO Český les

Obr. 3: NPP Americká zahrada, foto Milena Prokopová, Správa CHKO Český les

 

Kontakt: Mgr. Eva Stehlíková, Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Regionální pracoviště Správa CHKO Český les, email: eva.stehlikova@nature.cz, tel.: 734 792 387

Regionální pracoviště Správa CHKO Český les

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt