Jarní krajinou kolem Rýzmberku

2.5.2019

V Plzni, dne 30. 4. 2019

 V neděli 28. dubna se uskutečnila vycházka do okolí Kdyně. Sraz byl na železniční stanici v Koutě na Šumavě, kde nás uvítal přeletující luňák červený. Vycházka měla krajinářskou a botanickou náplň. Několik účastníků se hned vrhlo do místního kolejiště, kde jsme si demonstrovali jarní efemérní květenu, např. pomněnku chlumní a různobarvou, kozlíček polníček, řeřichu ladní, lomikámen trojprstý, rožec klubkatý a šířící se řeřišnici srstnatou. V silničním příkopu nás uvítal zplanělý „bodlák“ ostropes trubil.

Dále naše exkurzní trasa vedla přes Váchalův mlýn na soustavu asi tří rybníčků v lesíku Peklo, kde nás upoutal výskyt vraního oka čtyřlistého. Za chladného, ale příjemného počasí jsme dále směřovali starou polní cestou do osady Starý Dvůr, kde jsme obdivovali kamejku rolní a solitérní jedince jasanu ztepilého, dubu letního (především na hrázi rybníka Parýzek) a čtyř lip. Ve Starém Dvoře nás nalákal k průzkumu starý třešňový sad, dnes již neobhospodařovaný, kde jsme si demonstrovali intenzitu hospodaření v krajině dříve a dnes, především porovnáním leteckých snímků z let asi 1950 a 2017.

Za kroužení čápa bílého jsme se vydali šplhat na vrchol Rýzmberku (665 m). V okolí lesního amfiteátru a zříceniny bývalého hradu jsme mohli zhlédnout zástupce místní hájové květeny, jako sasanku pryskyřníkovitou, prvosenku jarní, pomněnku lesní, samorostlík klasnatý, mařinku vonnou, jaterník podléšku, krabilici mámivou, kopytník evropský, violku lesní, dymnivku bobovitou a vzácnější pupkovec pomněnkový. I zde nás kolem hradních příkopů upoutaly staré exempláře javorů, jasanů, ale i jilmů.

Odměnou za výstup nám byl krásný výhled do krajiny z  hradní „věže“ na hřebeny Šumavy, Branžovského hvozdu, Sedmihoří a přes Český les až na německý Hohen Bogen. Po sestupu z „věže“ jsme se již vydali na poslední cíl exkurze, kterým byl vrchol Škarmanu (680 m). V jeho okolí se nachází starý listnatý porost na suti.

Děkujeme všem za aktivní účast a vytrvalost.

Tisková zpráva ke stažení ZDE

.   

DSCN0224  DSCN0234  DSCN0223

foto: Lenka Pivoňková

 

Kontakt: Jiří Sladký, Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Regionálního pracoviště Správy CHKO Český les, email. jiri.sladky@nature.cz, tel.: 728 496 065

Regionální pracoviště Správa CHKO Český les

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt