Masožravce v Českém lese pomohly dotace

4.6.2018

Domov několika tisíc vzácných masožravých rostlin – rosnatek prostředních -  začalo ohrožovat kolísání hladiny Kolowratova rybníka ve stejnojmenné přírodní památce [1]. Místo totiž osídlila rodina bobrů a zvířata začala ucpávat výpust a hloubit nory do hráze. Vzácné rosnatky byly opakovaně zaplavovány, nebo naopak vystavovány suchu. Vodní hladinu se podařilo stabilizovat díky financím ze dvou dotačních titulů [2].

 

„Bobr je zdatný vodohospodář a hrozilo, že poškodí hráz. Zalití vodou by bylo pro rosnatky, které rostou na podmáčených místech v těsné blízkosti vodní hladiny, fatální. S majiteli pozemku, Kolowratovými lesy, jsme proto na výpust naistalovali klec, která bobrům znemožní ucpávat potrubí. Opravená hráz se zasypala kamenem, aby bobři nemohli pokračovat v hloubení nor. Bobrům jsme samozřejmě ponechali životní prostor, do zadní části rybníka nebylo vůbec zasahováno“ popisuje Zdeněk Myslík z Agentury ochrany přírody a krajiny ČR, Správy CHKO Český les.

 

Poznámky:

[1] Přírodní památka Kolowratův rybník hostí jednu z největších populací rosnatek prostředních v celé České republice. Zrašeliělá plocha se každoročně ručně kosí, aby nezarůstala dřevinami.

Více na http://www.ochranaprirody.cz/lokality/?idmzchu=13811

[2] Programu Podpora obnovy přirozených funkcí krajiny (POPFK), Operační program Životní prostředí.

[3 ] Aktuální odhad početnosti bobří populace v ČR je 6000 jedinců, přičemž přibližně dvě třetiny z tohoto počtu žijí na Moravě. Bobr patří mezi zvláště chráněné druhy v kategorii silně ohrožený druh. Už více než čtyři desítky let jsou počty bobrů na našem území na vzestupu a jejich činnost se velmi často dostává do konfliktu s užíváním krajiny z hlediska zemědělství, lesnictví, vodohospodářství. Dochází tím ke vzniku škod a omezení hospodářské využitelnosti bobrem ovlivněných pozemků. Z těchto důvodů je nezbytné hledat řešení, která zajistí možnost koexistence zájmů na přítomnosti bobra na našem území i hospodářských zájmů člověka v krajině. Agentura ochrany přírody a krajiny ČR proto připravila Program péče o bobra evropského. Více na http://www.zachranneprogramy.cz/bobr-evropsky/

 

Tisková zpráva ke stažení ZDE

 

Kolowratův rybník_foto_Jana_Jurakova   rosnatka prostřední_foto_Marketa_Kasparova (2)   rosnatka prostřední_foto_Marketa_Kasparova (1)   klec_foto_Marketa_Kasparova

Fotografie:

1) Kolowratův rybník, foto: J. Juráková

2,3) Rosnatka prostřední, foto: M. Kašparová

4) Klec, foto: M. Kašparová

 

Kontakt: Zdeněk Myslík, Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Správa CHKO Český les, vedoucí oddělení Péče o přírodu a krajinu, tel:  723 181 180, e-mail: zdenek.myslik@nature.cz

 

Regionální pracoviště Správa CHKO Český les

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt