Mezinárodní noc pro netopýry

22.9.2014

Před klášterem ve městě Plasy proběhla akce s názvem Mezinárodní noc pro netopýry.

V pátek dne 5. září 2014 proběhl již 18. ročník Mezinárodní noci pro netopýry, tentokrát před klášterem ve městě Plasy. Díky bohatému programu a krásnému letnímu počasí na akci dorazilo 137 účastníků.

Akce odstartovala 18. hodinou a celým večerem provázel moderátor Mgr. Martin Vobruba (ZOO a BZ Plzeň). Na úvod byly připraveny dvě soutěže o ceny nejen pro nejmenší. Návštěvníci se mohli zapojit do netopýřího osmiboje či soutěže o nejhezčího namalovaného netopýra. Program dále pokračoval pozorováním netopýrů u nedalekého rybníka. Pomocí ultrazvukového detektoru se povedlo určit netopýra rezavého, vodního a hvízdavého. Poté následovala přednáška o životě těchto našich létajících savců. Vše pod vedením RNDr. Vladimíra Hanzala (Agentura ochrany přírody a krajiny ČR). Zpestřením během prezentace byla ukázka třinácti odchycených netopýrů vodních a hvízdavých, které do nárazových sítí chytali zkušení zoologové Ing. Jiří Vlček (Krajský úřad Plzeňského kraje - odbor životního prostředí) a Ing. Václav Říš (Agentura ochrany přírody a krajiny ČR). Návštěvníci tak mohli vidět živé netopýry nejen díky online projekci na plátno, ale i z bezprostřední blízkosti. Jako bonus mohli účastníci akce vidět i dva odchycené druhy ptáků - pisíka obecného a konipasa horského. Na závěr programu byl připraven film Netopýři ve tmě. Akce skončila kolem půl desáté večer. Součástí doprovodného programu byla i výstava Tajemný život netopýrů zapůjčená Ministerstvem životního prostředí, která byla vystavena přes celý víkend a vidělo ji bez mála 500 návštěvníků kláštera Plasy.

Mezinárodní noc pro netopýry pořádali Agentura ochrany přírody a krajiny - Správa CHKO Český les a krajské středisko Plzeň, Plzeňský kraj a ZOO Plzeň ve spolupráci s ČESON, MŽP ČR a Národním památkovým ústavem, Správou kláštera Plasy. 

Mezinárodní noc pro netopýry je tradiční akce určená široké veřejnosti, kterou každoročně vyhlašuje sekretariát dohody o ochraně netopýrů v Evropě (zkratka EUROBATS). Lidé se mohou díky programu připraveném odborníky seznámit s těmito zajímavými nočními tvory, jejich výzkumem, ochranou a dosavadními poznatky o jejich životě. Pod hlavičkou akce probíhají veřejné přednášky o netopýrech, zájemci se zde dozví, jak a čím jsou netopýři ohrožení a kde oni sami mohou být při jejich ochraně nápomocní. Mají možnost získat reklamní materiály, prohlédnout si netopýra z bezprostřední blízkosti a tak možná změnit své dosavadní nahlížení na tyto skrytě žijící savce. Více informací, včetně seznamu všech míst, na kterých akce proběhla, či bude probíhat, naleznete na stránkách České společnosti pro ochranu netopýrů: www.ceson.org.

Regionální pracoviště Správa CHKO Český les

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt