Regionální pracoviště Správa CHKO Český les >> Regionální pracoviště informuje >> Tiskové zprávy >> Objevte spolu s námi krásy nové přírodní památky Niva Bílého potoka

Objevte spolu s námi krásy nové přírodní památky Niva Bílého potoka

23.5.2018

Nově navržená přírodní památka Niva Bílého potoka u obce Halže na Tachovsku se v sobotu 19. května těšila velké pozornosti. Proběhla zde botanická exkurze pro veřejnost pořádaná Agenturou ochrany přírody a krajiny ČR, RP Správa CHKO Český les.

Niva Bílého potoka je mozaika olšových luhů, mokřadních a rašelinných luk s výskytem vzácných a chráněných rostlin. V průběhu exkurze jsme viděli vachtu trojlistou, kozlík dvoudomý, suchopýr úzkolistý, kokořík přeslenitý a nenápadnou zdrojovku potoční, která se vyskytuje pouze na této lokalitě v CHKO Český les. V neposlední řadě nám louky Bílého potoka nabídly skvostný pohled na mohutnou populaci prstnatce májového.

Během vycházky jsme se dozvěděli i o životě modráska bahenního, patřícího mezi ohrožené druhy, jehož jedinou živnou rostlinou je krvavec toten. Povídali jsme si o lesním hospodaření a na závěr o péči o přírodní památku. Pro udržení tohoto biotopu vznikla s myslivci dohoda, že nebudou v místě přikrmovat zvěř, aby nedošlo k degradaci tamního biotopu.

 

Tisková zpráva ke stažení ZDE.

Fotografie z akce ve FOTOGALERII.

Lucie Lorencová

lucie.lorencova@nature.cz

Tel.: 725 141 686

Regionální pracoviště Správa CHKO Český les

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt