Okolím Lesné až do „české tajgy“

30.5.2018

Za bohaté účasti proběhla sobotní exkurze 26. května v obci Lesná na Tachovsku. Krásné počasí přilákalo k putování po zdejších historických a přírodních památkách téměř 30 návštěvníků. Vycházku jsme zahájili v Lesné, kde jsme si prohlédli kostel, místní hřbitov a pověděli jsme si o historii obce. Poutavý výklad našeho průvodce RNDr. Evžena Kůse (ZOO Praha) obohatili i osobní vzpomínky místní obyvatelky paní Uhlíkové, která zde vyučovala od roku 1958 a měla zajímavé poznámky k poválečnému životu v obci.

Cestou z Lesné k přírodní rezervaci návštěvníci obdivovali louku v lesích plnou rozkvetlých jedinců prstnatce májového a vachty trojlisté. Přírodní rezervace Podkovák patří mezi maloplošné zvláště chráněné území, kde se nachází rašeliništní biotop připomínající tajgu. Návštěvníci si prošli naučnou stezku s borovicí blatkou a dalšími rašeliništními druhy rostlin. Součástí vycházky byla i zastávka v bývalé Schönwaldské Huti s památným jasanem.

V závěru exkurze jsme navštívili přírodní památku Na Kolmu s naučnou stezkou Vodní svět s výskytem zvláště chráněných živočichů, zejména vzácných druhů obojživelníků a bobra evropského. Povídání o životě bobrů a obojživelníků se ujala RNDr. Milena Prokopová, Ph.D. (AOPK ČR, RP Správa CHKO Český les). Účastníci mohli mimo jiné vidět bobří hráze, bobří hrad a okusy stromů v okolí. Z obojživelníků na sebe nejvíce upozornil skokan krátkonohý svým silným skřehotáním z hladiny rybníka.

 

Tisková zpráva ke stažení ZDE.

Fotografie z akce ve FOTOGALERII.

           

Lucie Lorencová

lucie.lorencova@nature.cz

Tel.: 725 141 686

Regionální pracoviště Správa CHKO Český les

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt