Orchideje v Černickém mokřadu

23.5.2018

V neděli dne 20. května se uskutečnila na jižním okraji Plzně vycházka do Černického mokřadu.

Návštěvníci viděli vzácnou orchidej prstnatec májový a aktivně se zapojili do sledování výskytu tohoto druhu na lokalitě.  Napočítáno bylo 190 kvetoucích jedinců prstnatce májového. Pozorovány byly také další druhy mokřadních rostlin (rdesno hadí kořen, kozlík dvoudomý, řeřišnice hořká, kohoutek luční, blatouch bahenní, pcháč zelinný, hrachor luční, skřípina lesní, tužebník jilmový aj.). Z živočichů byla spatřena kuňka žlutobřichá, která byla odchycena do síťky na obojživelníky, aby si ji účastníci exkurze mohli prohlédnout.

Účastníci se také dozvěděli informace o významném krajinném prvku Černický mokřad, zejména o pravidelném obhospodařování lokality podporujícím výskyt prstnatce májového, které se provádí z prostředků Programu péče o krajinu. 

Exkurzí provedla Ing. Daniela Hlinková z Agentury ochrany přírody a krajiny ČR, Regionálního pracoviště Správy CHKO Český les.  Příjemné nedělní procházky se zúčastnilo 17 zájemců o místní přírodu.

Akci pořádala Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Regionální pracoviště Správy CHKO Český les spolu s ČSOP Sylva Lunae a Mezi lesy z. s.

 

Tisková zpráva ke stažení ZDE.

Fotografie z akce ve FOTOGALERII.

Ing., Mgr. Daniela Hlinková

Tel.: 728 496 075

Regionální pracoviště Správa CHKO Český les

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt