Regionální pracoviště Správa CHKO Český les >> Regionální pracoviště informuje >> Tiskové zprávy >> Studenti lesnické školy z Písku vysazují nové stromy pod nejvyšším vrcholem Českého lesa

Studenti lesnické školy z Písku vysazují nové stromy pod nejvyšším vrcholem Českého lesa

23.4.2019

V pondělí 8. dubna přivítali zaměstnanci AOPK ČR, Regionální pracoviště Správa CHKO Český les studenty druhého ročníku Střední lesnické školy Bedřicha Schwarzenberga z Písku. Ti zde vykonávali týdenní odbornou praxi u Domažlických městských lesů spol. s. r. o.

První den jejich činnosti byl spojený s malou exkurzí po jižní části CHKO Český les. O odborný výklad se postarali Bc. Miroslav Žižka, DiS, který studentům pohovořil o své práci lesníka na Správě CHKO Český les, a Ing. Josef Forst z hostitelské organizace, který mluvil o hospodaření v lesích města Domažlice. Poté následovala návštěva nejvyššího vrcholu Českého lesa Čerchov, která byla spojena s výstupem na Kurzovu věž. Studenti měli také možnost navštívit Dům přírody Českého lesa v Klenčí pod Čerchovem, kde se znovu ujal slova Miroslav Žižka, který studentům představil celou expozici. Řeč přišla i na fenomény Českého lesa, kterými jsou např. silná populace bobra evropského a velké množství zaniklých vsí v bývalém hraničním pásmu.

Studenti v rámci praxe stavěli malé oplocenky v Národní přírodní rezervaci Čerchovské hvozdy a sázeli do nich jedle, buky, javory. Tato opatření slouží ke zlepšení druhové skladby lesních porostů a jsou hrazená z Programu péče o krajinu Ministerstva životního prostředí.

Tisková zpráva ke stažení ZDE

56549437_272858356933814_4267218736366223360_n 56924822_2095184857448075_7420946370653061120_n DSCF9042 DSCF9043 DSCF9047

1) Studenti při stavění oplocenky, foto: M. Semecký

2) Student při stavění oplocenky, foto: M. Semecký

3) Studenti při poslechu přednášky M. Žižky, foto: A. Bártová

4) Přednáška J. Forsta, foto: A. Bártová

5) Kurzova věž, foto: A. Bártová

Kontakt: Bc. Amálie Bártová, Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Regionální pracoviště Správa CHKO Český les, email: amalie.bartova@nature.cz, tel.: 728 496 075

Regionální pracoviště Správa CHKO Český les

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt