V povodí řeky Mže je pravděpodobně račí mor

1.10.2018

Na území CHKO Český les v povodí řeky Mže byly v posledních několika letech zaznamenávány úbytky raka říčního. Příčinou je pravděpodobně račí mor, který přenáší severoroamerický rak signální. V létě nalezli pracovníci Agentury ochrany přírody a krajiny ČR, Správy CHKO Český les zbytky jeho krunýře a klepet za vesnicí Branka, později byli nalezeni tři dospělí raci signální ve vodách Mže těsně u hranic s Německem.

„Nález raků signálních v povodí Mže s více než devadesátiprocentní pravděpodobností znamená, že se v oblasti šíří račí mor, protože tito původem američtí raci jsou jeho přenašeči. Vyvolává jej plíseň Aphanomyces astaci, česky hnileček račí. Je to vysoce infekční onemocnění a způsobuje masivní úhyn našich původních druhů raků, raka říčního a raka kamenáče. Ti nemají dostatečnou imunitu, aby se nákaze ubránili. Plíseň na jejich těle roste a do vody uvolňuje pohyblivé spory, kterými se rozmnožuje. Prorůstá do celého račího těla a postupně zvířata zahubí. V současné době bohužel neexistuje žádný účinný prostředek, kterým by se dali raci vyléčit,“ popisuje Zuzana Blažková z Agentury ochrany přírody a krajiny ĆR, Správy CHKO Český les.

 

Raci v akutní fázi infekce se vyznačují změnou v chování - obvykle noční zvířata lze potkat za bílého dne a při vyrušení neprchají. Posléze zůstávají neteční k okolí, plavou na boku či na zádech a při vylovení z vody jim zůstávají volně viset končetiny ve vzduchu. Takovým jedincům zbývají maximálně dva týdny života. Onemocnění se sporami šíří po vodním proudu a přímým kontaktem zdravých zvířat s nakaženými. Spory račího moru se mohou uchytit i na jiných organismech, například ptácích, se kterými se mohou přemístit dále. Stejný problém se ale týká i rybářů respektive jejich vybavení. Sítě, pasti, boty - vše co přišlo do kontaktu s vodou na lokalitě s výskytem infekce a nebylo vydezinfikováno před použitím na nezasažené lokalitě, představuje další zdroj infekce. Podobně je tomu i v případě přesazování ryb potažmo “zachraňování” viditelně nemocných raků do lépe vypadající, čistší vody.

 

V České republice bylo zaznamenáno již několik případů, kdy v důsledku zavlečení račího moru vyhynuly celé populace původních druhů raků. Trvalým zdrojem nákazy jsou nepůvodní druhy raků ze Severní Ameriky, kteří jsou vůči nákaze imunní. Jedná se o raka signálního, pruhovaného, červeného a mramorovaného, kteří byli do přírody vypouštěni z umělých chovů. Případů toků s výskytem račího moru bude nepochybně více, rozhodující pro účinný boj s touto chorobou je zamezení jejího dalšího šíření.

 

Kontakt: Zuzana Blažková, Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Regionální pracoviště Správa CHKO Český les, Oddělení sledování stavu biodiverzity, tel.: 374 611 031, 601 384 894, email: zuzana.blazkova@nature.cz

 

Co dělat, aby se račí mor nešířil dál?

Pokud se pohybujete v oblasti, kde se račí mor vyskytuje, tak prosím dodržujte následující pokyny:

  • Nesnažte se zachraňovat raky přesunem na jiná místa, naopak se tím přispívá k šíření račího moru do dosud nekontaminovaných toků.
  • Předměty, které se dostaly do kontaktu s vodou, jako jsou holinky či rybářská výstroj, důkladně dezinfikujte horkou vodou, savem nebo řádným vysušením na slunci.
  • Nepřevážejte vodu z Branky na jiná místa (třeba kvůli zalévání zeleně, z vodohospodářských nebo rybářských potřeb). Voda je kontaminovaná sporami této plísně a můžete ohrozit zdravé raky.
  • Nevypouštějte nepůvodní raky z chovů do vodních toků.

Více informací o račím moru najdete zde: http://www.ochranaprirody.cz/res/archive/396/063586.pdf?seek=1528360831

V případě nálezu mrtvých raků kontaktujte prosím AOPK ČR, Správu CHKO Český les na tel. 601 384 894 nebo na emailu ceskyles@nature.cz

Výše uvedené zásady je vhodné dodržovat i v místech, kde račí mor zatím potvrzen nebyl. Pokud kdekoliv naleznete uhynulé raky, kontaktujte prosím AOPK ČR (invaznidruhy@nature.cz) či Výzkumný ústav vodohospodářský (jitka.svobodova@vuv.cz). Velmi cenná jsou též data o výskytu jak našich, tak nepůvodních druhů raků, nálezy lze zaznamenávat prostřednictvím aplikace BioLog [1]  do Nálezové databáze AOPK ČR, případně lokalizaci a fotografie zasílat na invaznidruhy@nature.cz. Čím větší informační základna, tím účinnější boj s touto zákeřnou chorobou. Děkujeme.

 

Další informace naleznete na webové stránce: https://heis.vuv.cz/data/webmap/datovesady/projekty/raci2017/

 

 Poznámky:

[1]  Link pro stažení aplikace BioLog:

https://play.google.com/store/apps/details?id=cz.nature.biolog

Mobilní aplikace BioLog usnadňuje práci. Není potřeba tužka ani zápisník, vše lze lokalizovat, vyfotit a zapsat bez problémů přímo v terénu, jména druhů je možné zadávat i hlasem.

Stránky k aplikaci: http://biolog.nature.cz/

 

Tisková zpráva ke stažení ZDE.

 

Regionální pracoviště Správa CHKO Český les

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt