Vzácný nález v Českém lese

14.11.2018

Během pravidelné kontroly území našli pracovníci Agentury ochrany přírody a krajiny ČR, RP Správy CHKO Český les vzácnou zelenou řasu parožnatku (Chara sp.), která svým vzhledem připomíná běžnou suchozemskou rostlinu. Ale jedná se o složitou vodní řasu dorůstající do velikosti až 1 metru. Roste pouze v čistých, mělkých, stojatých či mírně tekoucích sladkých vodách. Je velmi citlivá na znečištění a nevhodné vodohospodářské úpravy, proto je její výskyt dnes již ojedinělý.

Tato vzácná populace parožnatek byla nalezena v malém rybníčku na horním toku Prudkého potoka u obce Branka na Tachovsku. Tamní lokalita je domovem i silně ohrožené zdrojovky potoční (Montia hallii), která je v Českém lese vzácností. Najdeme ji pouze na několika málo místech, např. v nově vyhlášené přírodní památce Niva Bílého potoka u Halže.

 

dolní rybnik   paroznatka_Chara sp.   Montia hallii   Montia hallii_detail

1) Pohled na lokalitu, kde byla nalezena parožnatka a zdrojovka potoční

2) Parožnatku (Chara sp.)

3, 4) Zdrojovka potoční (Montia hallii)

Autor fotografií: J. Sladký

 

Kontakt: Jiří Sladký, Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, regionální pracoviště Správa CHKO Český les, e-mail: jiri.sladky@nature.cz, tel: 728 496 065.

Regionální pracoviště Správa CHKO Český les

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt