Regionální pracoviště Správa CHKO Český les >> Regionální pracoviště Správa CHKO Český les

Regionální pracoviště Správa CHKO Český les

Regionální pracoviště Správa CHKO Český les

pracoviště Přimda 

náměstí Republiky 287, 348 06 Přimda

+420 951 424 201


pracoviště Plzeň  

Malá 9, 301 00 Plzeň

+420 951 424 222

 

ID datové schránky: p89dyjj

ceskyles@nature.cz
www.ceskyles.nature.cz

Informace o provozu a úředních hodinách

Úřední hodiny pro veřejnost jsou:

  • Pondělí: 8:00 – 17:00 h.
  • Středa:   8:00 – 16:30 h.

 

Chráněnou krajinou oblast Český les tvoří část pohraničního pohoří Českého lesa sahající od Folmavy na jihu po Broumov na severu. Převážně lesnatá krajina Českého lesa je doplněna pestrou mozaikou pastvin, luk a zarůstajících lad. Rozsáhlé bukové lesy v okolí nejvyššího vrchu Českého lesa Čerchova (1042 m n.m.) přecházejí postupně směrem k severu v lesy s vyšším zastoupením smrku. Pro severní část Českého lesa jsou charakteristická vrchovištní rašeliniště s borovicí blatkou a svébytnou rašeliništní květenou. Zachovalá luční společenstva jsou tvořena zejména podmáčenými až zrašelinělými loukami s výskytem chráněných a vzácných druhů rostlin a rozsáhlými nivními lady. Krajina Českého lesa je silně poznamenána historickým vývojem 2. poloviny 20. století, kdy došlo k násilnému odsunu původního obyvatelstva a uzavření značné části hraničního pásma veřejnosti. Desítky zaniklých vesnic, nad jejichž troskami se opět ujímá vlády příroda, dotvářejí jedinečnou atmosféru Českého lesa.

Základní údaje

Rok vyhlášení: 2005
Rozloha: 473 km2
Maloplošná zvláště chráněná území v CHKO: Na území CHKO Český les se v současné době nachází 25 maloplošných zvláště chráněných území:
1 národní přírodní rezervace,
1 národní přírodní památka,
17 přírodních rezervací,
10 přírodních památek.
Správa CHKO Český les dále spravuje národní přírodní rezervaci Chejlava, národní přírodní rezervaci Chlumská stráň, národní přírodní památku Americká zahrada, národní přírodní památku Vosek, národní přírodní památku Odlezelské jezero a národní přírodní památku Pastviště U Fínů, které leží mimo území CHKO Český les.
Jiné údaje: Na území CHKO Český les se nachází také sedm evropsky významných lokalit: Na požárech, Pavlova Huť, Kateřinský a Nivní potok, Radbuza – Nový Dvůr – Pila, Haltravský hřeben, Niva Nemanického potoka a Čerchovský les.

Na území CHKO Český les se dále nachází 10 exemplářů a 12 skupin památných stromů. Celkem se jedná o 132 stromů.
Regionální pracoviště Správa CHKO Český les

Nejnovější galerie Všechny galerie

Kalendář akcí

Po
Út
St
Čt
So
Ne
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Naučné stezky Všechny stezky

Regionální pracoviště Správa CHKO Český les

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt