Dokumentace

Pracoviště zajišťuje činnosti:

  • Spravuje druhopis Ústředního seznamu ochrany přírody (ÚSOP).
  • Vede odbornou dokumentaci, zahrnující plány péče, inventarizační průzkumy, fotodokumentaci a další materiály.
  • Vede knihovnu střediska.
  • Vede archiv střediska. 
  • V souladu se zákonem č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí, zákonem č. 106/1999 Sb., "O svobodném přístupu k informacím", a s vnitřními předpisy organizace poskytuje fyzickým i právnickým osobám informace o ochraně přírody.

 

Regionální pracoviště Správa CHKO Český les

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt