Natura 2000

Natura 2000 je soustava chráněných území, které vytvářejí na svém území podle jednotných principů všechny státy Evropské unie. Cílem této soustavy je zabezpečit ochranu těch druhů živočichů, rostlin a typů přírodních stanovišť, které jsou z evropského pohledu nejcennější, nejvíce ohrožené, vzácné či omezené svým výskytem jen na určitou oblast (endemické). Soustava Natura 2000 je tvořena evropsky významnými lokalitami a ptačími oblastmi.

Nařízením vlády 132/2005 ve znění 371/2009 Sb. byl stanoven Národní seznam evropsky významných lokalit. Na území CHKO Český les se nachází sedm evropsky významných lokalit: Na požárech, Pavlova Huť, Kateřinský a nivní potok, Radbuza – Nový Dvůr – Pila, Haltravský hřeben, Niva Nemanického potoka a Čerchovský les. Těchto sedm lokalit má zajistit ochranu bobra evropského, mihule potoční, raka kamenáče a řady zachovalých přírodních stanovišť.

Regionální pracoviště Správa CHKO Český les

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt