Správa nezcizitelného státního majetku ve zvláště chráněných územích 2011

Údržba pozemků v NPP Na požárech (Milan Smrž, ČSOP Libosváry, Ing. Pavel Nutil)

Národní přírodní památka Na Požárech jsou mokřadní a zrašelinělé louky. Opatření spočívalo v kosení plochy o rozloze 4,01 ha v květenu - říjnu za účelem podpory zvláště chráněných druhů rostlin, jmenovitě všivce lesního (Pedicularis sylvatica), rosnatky okrouholisté (Drosera rotundifolia) a prstnatce májového (Dactylorhiza majalis). Posečená biomasa byla z části odvezena z lokality, z části uložena na předem dohodnutých místech tak, aby mohla sloužit jako zimoviště pro obojživelníky a plazy.

Celkové náklady: 81 403,- Kč

NPP Na požárech – kosení křovinořezem.

Dalším opatřením prováděným na této lokalitě byla likvidace invazních druhů rostlin lupiny mnoholisté (Lupinus polyphyllus) roztroušené na ploše cca 1,99 ha a likvidace vzrostlých křovin tavolníku (Spiraea sp.) na ploše cca 356 m2.

Celkové náklady: 7 200,- Kč

NPP Na požárech – tavolník po ošetřením.

Regionální pracoviště Správa CHKO Český les

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt