Plánování v oblasti vod

Středisko se podílí na vytváření Plánů oblasti povodí Vltavy, resp. Berounky.

Plán oblasti povodí stanoví potřebná opatření a cíle pro zlepšení stavu vod a cílů ochrany před povodněmi v dané oblasti.

Ve spolupráci s podniky Povodí a správci toku se středisko Plzeň podílí např. na analýze a návrzích revitalizačních potřeb daných povodí, připomínkování návrhů protipovodňové ochrany nebo návrhů odstraňování povodňových škod.

Regionální pracoviště Správa CHKO Český les

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt