Regionální pracoviště Správa CHKO Český les >> Činnost pracoviště >> Síť informačních a enviromentálních center pro péči o mokřady a vodu v krajině

Síť informačních a enviromentálních center pro péči o mokřady a vodu v krajině

Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

 

Cílem projektu je zvýšit znalosti lidí, kteří různým způsobem ovlivňují stav mokřadů a pohyb a funkci vody v krajině. Speciální pozornost je věnována rybníkům a jejich racionálnímu a šetrnému managementu, obnově mokřadních biotopů. Voda má mimořádný význam pro stav krajiny i život lidí v ní. V celé struktuře environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) je jí však věnována nedostatečná a navíc jednostranná pozornost. Tento projekt by měl přispět k lepšímu pochopení pohybu vody v krajině, vlastností různých typů vodních útvarů i možností jejich pozitivního ovlivnění nejen u odborníků, ale i u co nejširší veřejnosti.

Na realizaci se podílejí následující organizace:

  • ENKI, o.p.s.
  • Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky
  • Ústav systémové biologie a ekologie AV ČR
  • Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Výzkumný ústav rybářský a hydrobiologický ve Vodňanech
  • Střední odborné učiliště rybářské  

Krajské středisko AOPK ČR v Plzni je součástí Sítě environmentálních informačních a poradenských center pro péči o mokřady a vodu v krajině  a plní funkci Regionálního informačního centra pro Plzeňský kraj.


Odpovědná osoba:  Ing. Michal Malkus
E-mail: michal.malkus(zavináč)nature.cz
Telefon: 373 300 060; 602 285 199

Základní  informace o úloze  vodních  ekosystémů v  krajině,  legislativních  a  finančních   nástrojích a souvislostech péče o mokřady a vodu v krajině a o úloze AOPK ČR naleznete na stránkách  www.mokrady.nature.cz

Podrobné informace o celém projektu naleznete na internetových stránkách www.mokrady.cz.

 

 

Regionální pracoviště Správa CHKO Český les

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt