Správa státního majetku

AOPK ČR zajišťuje nakládání s pozemky a hospodaření na pozemcích ve vlastnictví státu s příslušností hospodaření AOPK ČR, které jsou součástí zvláště chráněných území nebo se jedná  o pozemky mimořádně cenné z hlediska ochrany přírody a je na nich potřeba zajistit speciální péči.

Jedná se zejména o následující:

  • zajišťování povinností vlastníka vyplývajících z platné legislativy
  • zvýšení druhové rozmanitosti ve zvláště chráněných územích
  • zvýšení početnosti populací vzácných a ohrožených druhů rostlin a živočichů ve zvláště chráněných územích
  • naplňování mezinárodních úmluv
  • zajištění realizace schválených plánů péče o zvláště chráněná území, schválených lesních hospodářských plánů, záchranných programů a naplňování cílů a úkolů Státního programu ochrany přírody a krajiny České republiky.

 

AOPK ČR se dále  vyjadřuje ke správním řízením a k záměrům, kterými jsou dotčena vlastnická práva České republiky u pozemků v příslušnosti hospodařit AOPK ČR.

 

Regionální pracoviště Správa CHKO Český les

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt