PLA Administration Český les >> Správa CHKO Český les a KS Plzeň

PLA Administration Český les

PLA Administration Český les

náměstí Republiky 287, 348 06 Přimda

Malá 9, 304 01 Plzeň

+420 374 611 021
+420 374 611 039
ceskyles@nature.cz
www.ceskyles.nature.cz

Seat of the Administration of Český les PLA is on the square in Přima, beside City Hall. It is former seat of Lesní společnost Přima and is on the north side of the square. Five employees works in the Administration in these days. This number might change in the first half of the year 2006.

Základní údaje

Rok vyhlášení: 2005
Rozloha: 473 km2
Maloplošná zvláště chráněná území v CHKO: Small-scale protected areas in the PLA: - 1 National nature reserve - 1 National nature monument - 17 Nature reserves and 1 is prepared to designate - 4 Nature monuments
Jiné údaje: Na území CHKO Český les se nachází také sedm evropsky významných lokalit: Na požárech, Pavlova Huť, Kateřinský a nivní potok, Radbuza – Nový Dvůr – Pila, Haltravský hřeben, Niva Nemanického potoka a Čerchovský les.

Na území CHKO český les se dále nachází 8 exemplářů a 10 skupin památných stromů. Celkem se jedná o 127 stromů.
PLA Administration Český les

Event calendar

Po
Út
St
Čt
So
Ne
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

PLA Administration Český les

Search

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt