Kontakty

 

Útvar vedoucího

RNDr. Tomáš Peckert, Ph.D., ředitel regionálního pracoviště (pracoviště Přimda)

tel.: 951 42 4202, 606 269 704

email: tomas.peckert@nature.cz

Drahuše Valentová, ekonom (pracoviště Přimda)

tel.: 951 42 4201, 724 792 798

email: drahuse.valentova@nature.cz

Mgr. Vojtěch Adamec, informatik, zemědělství - LPIS (pracoviště Plzeň)

tel.: 951 42 4229, 724 241 150

email: vojtech.adamec@nature.cz

Bc. Andrea Kotherová DiS., asistentka (pracoviště Plzeň)

tel.: 951 42 4221, 722 504 674

email: andrea.kotherová@nature.cz

 

Oddělení péče o přírodu a krajinu

Ing. Zdeněk Myslík, zástupce ředitele regionálního pracoviště, vedoucí oddělení, vodař - pozemkář (pracoviště Plzeň)

tel.: 951 42 4222, 723 181 180

email: zdenek.myslik@nature.cz

Bc. Václava Švantnerová, OPŽP (pracoviště Plzeň)

tel.: 951 42 4223, 730 190 796

email: vaclava.svantnerova@nature.cz

Radka Štajerová, dendrolog, OPŽP (pracoviště Plzeň)

tel.: 951 42 4224, 728 496 076

email: radka.stajerova@nature.cz

Mgr. Martin Jiran, vodař, OPŽP (pracoviště Plzeň)

tel.: 951 42 4225, 720 543 084

email: martin.jiran@nature.cz

Ing. Kamila Konášová, stavař, OPŽP (pracoviště Plzeň)

tel.: 951 42 4226, 606 456 612

email: kamila.konasova@nature.cz

 

 

Oddělení ochrany přírody a krajiny

Bc. Miroslav Žižka, DiS., vedoucí oddělení, lesník (pracoviště Přimda)

tel.: 951 42 4204, 725 724 957

email: miroslav.zizka@nature.cz

Ing. Ladislav Lokajíček, krajinný ekolog - lesník, krajinotvorné programy (pracoviště Přimda)

tel.: 951 42 4205, 724 776 051

email: ladislav.lokajicek@nature.cz

Lucie Koryťáková Nováková, práce s veřejností (pracoviště Přimda)

tel.: 951 42 4207, 728 496 075

email: lucie.korytakova.novakova@nature.cz

Ing., Mgr. Daniela Hlinková, práce s veřejností (pracoviště Plzeň)

tel.: 951 42 4228, 737 998 099

email: daniela.hlinkova@nature.cz

Zdenka Klímová, DiS., zemědělec, krajinný ekolog (pracoviště Přimda)

tel.: 951 42 4208, 601 384 894

email: zdenka.klimova@nature.cz

 

Oddělení sledování stavu biodiverzity

RNDr. Milena Prokopová, Ph.D., vedoucí oddělení, zoolog (pracoviště Přimda)

tel.: 951 42 4203, 725 724 956

email: milena.prokopova@nature.cz

Ing. Václav Říš, zoolog (pracoviště Plzeň)

tel.: 951 42 4227, 728 305 329

email: vaclav.ris@nature.cz

Jiří Sladký, botanik (pracoviště Plzeň)

tel.: 951 42 4228, 728 496 065

email: jiri.sladky@nature.cz

Mgr. Zuzana Blažková, zoolog (pracoviště Přimda)

tel.: 951 42 4206, 605 111 755

email: zuzana.blazkova@nature.cz

Ing. Kateřina Marková, integrovaný projekt LIFE (pracoviště Přimda)

tel.: 951 42 4209, 737 288 628

email: katerina.markova@nature.cz

Ing. Zuzana Chovancová, krajinný ekolog, projekt SDO II (pracoviště Přimda)

tel.: 951 42 4210, 734 792 387

email: zuzana.chovancova@nature.cz

 

Kontakt pro nahlášení škody způsobené vlkem obecným:

tel.: 739 569 603

 

 

Kontakty pracovníků

Nebyly nalezeny žádné kontakty.

Regionální pracoviště Správa CHKO Český les

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt