Zarząd PK Český les >> E- biuro podawcze

E- biuro podawcze

Na adres ep.podatelna@ + przyrostek nature.cz wysyłajcie podania kierowane do dyrekcji AOPK ČR zgodnie z rozporządzeniem rządu nr. 495/2004 Dz. U, tj. tylko podania elektroniczne z akceptowanym podpisem elektronicznym. Podania z podpisem elektronicznym kierowane do zarządów CHKO i ośrodków okręgowym AOPK ČR prosimy wysyłać pod adres podany w przeglądzie.


Parametry techniczne wiadomości elektronicznych:

Podania przesyłane elektronicznie są przyjmowane w formatach: txt; html; htm; doc; xls; rtf; jpg; pdf. Maksymalna dopuszczalna wielkość pliku od doręczyciela, razem z załącznikami, wynosi 6 MB.


Adres do osobistego i pocztowego doręczania wiadomości na nośnikach technicznych:

Agentura ochrany přírody a krajiny
Kaplanova 1931/1
148 00 Praha 11
Godziny otwarcia biura podawczego: po, śr: 9.00 – 15.00., wt, czw: 9.00 – 14.00 .,pt: 9.00 _ 12.00
Dozwolony typ nośnika technicznego: dyskietka 3,5“; CD; DVD; USB Flash


Upoważniony pracownik, który otrzymał akceptację podpisu elektronicznego: 

Administrator, zarządzający zaakceptowanym podpisem elektronicznym

Postępowanie w wypadku stwierdzenia szkodliwego wirusa (software), błędnego formatu lub niechcianych wiadomości handlowych (spam):

wiadomości te nie są załatwiane.


Zasady potwierdzania doręczonych wiadomości elektronicznych:
Doręczenie podania drogą elektroniczną potwierdza się nadawcy tylko w wypadku jeżeli w otrzymanej wiadomości można stwierdzić elektroniczny adres nadawcy. Składnikami wiadomości potwierdzającej otrzymanie podania są:

  • generowane potwierdzenie o doręczeniu i dalsze instrukcje. Potwierdzenie to ma charakter wyłącznie informacyjny, że wiadomość została doręczona do e-biura podawczego,
  • potwierdzenie formalnej prawidłowości (nieprawidłowości) doręczonej wiadomości i jej przekazania do dalszego opracowania (odrzucenia),
  • kod identyfikacyjny,
  • akceptacja podpisu elektronicznego .

Agencja Ochrony Przyrody i Krajobrazu wysyła wiadomość o otrzymaniu podania najpóźniej w pierwszym dniu roboczym po doręczeniu.

Jeżeli nie otrzymacie elektronicznego potwierdzenia otrzymania podania, oznacza to nie zostało ono doręczone.


Wzór potwierdzenia formalnej prawidłowości (nieprawidłowości) otrzymania wiadomości elektronicznej:

Potwierdzenie doręczenia wiadomości elektronicznej w wypadku, gdy podanie zostało uznane jako prawidłowe pod względem formalnym

Dzień dobry,

w sprawie Państwa podania odnośnie "….." z DD.MM.RRRR, GG:MM:SS zawiadamiamy, że podanie zostało uznane jako prawidłowe pod względem formalnym i przekazane do dalszego opracowania.


Kod identyfikacyjny:
Potwierdzenie doręczenia wiadomości ęlektronicznej w wypadku, gdy podanie zostało uznane jako nieprawidłowe pod względem formalnym 

Dzień dobry,

w sprawie Państwa podaniia odnośnie "….." z DD.MM.RRRR, GG:MM:SS zawiadamiamy, że podanie zostało uznane jako nieprawidłowe pod względem formalnym.

Dokument nie został przekazany do dalszego opracowania.

Kod identyfikacyjny:

  

Kontaktowe adresy e-mailowe

Inne pytania, żądania, inicjatywy i dokumenty, które nie wymagają akceptowanego podpisu elektronicznego, możecie wysyłać na oficjalne, kontaktowe e-mailowe adresy poszczególnych placówek zarządzających ochroną przyrody (odpowiednich miejscowo). Znajdziecie je w kolejnej ofercie tej strony. Także w tym wypadku, przy stwierdzeniu szkodliwego wirusa (software), błędnego formatu lub niechcianych wiadomości handlowych (spam), wiadomości nie będą załatwiane.

Ośrodky

 AOPK CR, Ośrodek Praha, Střední Čechy ep.praha@ + nature.cz

Zarządy CHKO:

 AOPK CR, Zarząd CHKO Beskydy ep.beskydy@ + nature.cz
 AOPK CR, Zarząd CHKO Blaník ep.bilekarp@ + nature.cz
 AOPK CR, Zarząd CHKO Blanský les ep.blanik@ + nature.cz
 AOPK CR, Zarząd CHKO Broumovsko ep.broumovsko@ + nature.cz
 AOPK CR, Zarząd CHKO České středohoří ep.cstred@ + nature.cz
 AOPK CR, Zarząd CHKO Český kras ep.ceskras@ + nature.cz
 AOPK CR, Zarząd CHKO Český les ep.ceskyles@ + nature.cz
 AOPK CR, Zarząd CHKO Český ráj  ep.ceskyraj@ + nature.cz
 AOPK CR, Zarząd CHKO Jeseníky ep.jeseniky@ + nature.cz
 AOPK CR, Zarząd CHKO Jizerské hory ep.jizhory@ + nature.cz
 AOPK CR, Zarząd CHKO Kokořínsko ep.kokorin@ + nature.cz
 AOPK CR, Zarząd CHKO Křivoklátsko ep.krivoklat@ + nature.cz
 AOPK CR, Zarząd CHKO Labské pískovce ep.labpis@ + nature.cz
 AOPK CR, Zarząd CHKO Litovelské Pomoraví ep.litpom@ + nature.cz
 AOPK CR, Zarząd CHKO Lužické hory ep.luzhory@ + nature.cz
 AOPK CR, Zarząd CHKO Moraský kras ep.morkras@ + nature.cz
 AOPK CR, Zarząd CHKO Orlické hory ep.orlhory@ + nature.cz
 AOPK CR, Zarząd CHKO Pálava ep.palava@ + nature.cz
 AOPK CR, Zarząd CHKO Poodří ep.poodri@ + nature.cz
 AOPK CR, Zarząd CHKO Slavkovský les ep.slavkles@ + nature.cz
 AOPK CR, Zarząd CHKO Třeboňsko ep.trebonsko@ + nature.cz
 AOPK CR, Zarząd CHKO Žďárský vrch ep.zdarvrch@ + nature.cz
 AOPK CR, Zarząd CHKO Železné hory ep.zelhory@ + nature.cz

Zarząd PK Český les

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt