Publikační činnost

Správa CHKO Český les vydává od roku 2006 ve spolupráci se Základní organizací Českého svazu ochránců přírody Kladská časopis Český les: příroda a historie. Časopis vychází zpravidla jednou za rok a je distribuován pomocí obcí a informačních center. 

Kromě časopisu vydává Agentura na ochranu přírody a krajiny Správa CHKO Český les také různé propagační letáky nebo brožurky. 

časopis titulní strana 2019

Regionální pracoviště Správa CHKO Český les

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt