Regionální pracoviště Správa CHKO Český les >> Regionální pracoviště informuje >> Akce >> Operační program Životní prostředí a jeho využití

Operační program Životní prostředí a jeho využití

  • datum: 11. 11. 2021
  • místo: Přeštice, v kinosále Komunitního centra, Masarykovo nám. 311
  • typ: Seminář

Seminář je vhodný pro všechny, kteří mají zájem žádat o podporu z OPŽP. V rámci prezentací budou účastníkům představeny možnosti čerpání dotačních prostředků se zaměřením realizaci opatření pro zlepšení funkce krajiny a příklady dobré praxe. Na závěr a v průběhu semináře bude prostor pro dotazy.

Termín konání: čtvrtek 11. listopadu 2021 od 9:00

Místo konání: Přeštice, v kinosále Komunitního centra, Masarykovo nám. 311, Přeštice 


PROGRAM
9:00 – 9:05 Mgr. Karel Naxera, starosta města Přeštice
 RNDr. Tomáš Peckert, PhD., AOPK ČR
 Přivítání a zahájení semináře
9:05 – 9:20 Ing. Jakub Rataj, KÚ Plzeňského kraje, vedoucí odd. vodního hospodářství
Studie adaptačních opatření na klimatickou změnu PK – Zdravá krajina
9:20 – 9:40 Mgr. Karel Naxera, Marek Krivda, město Přeštice
 Aktivity města a ORP v tématu Zdravá krajina a OPŽP
9:40 – 10:00 Ing. Jiří Papež, ředitel SPÚ pro Plzeňský kraj
Komplexní pozemkové úpravy - nástroj pro zlepšení podmínek krajiny
10:00 – 10:20 RNDr. Jindřich Duras, Povodí Vltavy
Dopady hospodaření v krajině na vodní režim
10:20 – 10:35 Pavel Hruška, Sdružení měst a obcí Plzeňského kraje
Dotazníkové šetření v obcích – Zdravá krajina
10:35 – 11:15 Cofeebreak 
11:15 – 11:35 Mgr. Martin Jiran, AOPK ČR, RP Správa CHKO Český les
OPŽP 2014 – 2020 – příklady dobré praxe, spolupráce se samosprávami
11:35 – 11:55 Ing. Zdeněk Myslík, AOPK ČR, RP Správa CHKO Český les
OPŽP 2021 – 2027 – představení nového programového období
11:55 – 12:30 Diskuze

Vstup na seminář je zdarma, v průběhu akce bude podáváno drobné občerstvení.


Praktické informace k organizaci:
Seminář bude probíhat v kinosále komunitního centra v Přešticích, který má dostatečnou 
kapacitu pro dodržení doporučených odstupů. V případě nepříznivé epidemiologické situace 
si vyhrazujeme právo na zrušení semináře. 


Z organizačních důvodů bychom Vás chtěli požádat o potvrzení účasti nepozději 
do úterý 9. 11. 2021 na email: zdenek.myslik@nature.cz .

Regionální pracoviště Správa CHKO Český les

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt