Regionální pracoviště Správa CHKO Český les >> Regionální pracoviště informuje >> Aktuality >> Byla vyhlášena výzva MŽP ČR v rámci Programu péče o krajinu

Byla vyhlášena výzva MŽP ČR v rámci Programu péče o krajinu

Byla vyhlášena výzva MŽP ČR v rámci Programu péče o krajinu

4.3.2021

Termín pro podání žádostí v podprogramech PPK B a C je do 29. 3. 2021.

Ministerstvo životního prostředí ČR vyhlásilo výzvu v rámci Programu péče o krajinu (viz https://www.mzp.cz/cz/program_pece_krajina_vyzva_unor). Žádosti je možné podávat v následujících dvou podprogramech:

Podprogram B pro zlepšení dochovaného přírodního a krajinného prostředí (PPK B)

I v letošním roce pokračujeme ve spolupráci s nadací Partnerství na projektu „Sázíme budoucnost“. Pro rok 2021 je rozpočet programu navýšen o 20 mil., které budou přednostně využity na výsadbu ve volné krajině. Žádost v podprogramu PPK B může podat kdokoliv se souhlasem vlastníka pozemku. Žádosti do podprogramu PPK B je možné podávat na sběrná místa (regionální pracoviště AOPK ČR).

Kontaktní email pro regionální pracoviště Správa CHKO Český les je: vaclava.svantnerova@nature.cz .

 

Podprogram C pro zabezpečení péče o ohrožené a handicapované volně žijící živočichy (PPK C).

V podprogramu PPK C může podat žádost kdokoliv, kdo zajistí v průběhu kalendářního roku naplnění podprogramu na celém území ČR prostřednictvím akreditovaných záchranných stanic.

Termín pro podání žádostí v podprogramech PPK B a C je do 29. 3. 2021.

V případě jakýchkoliv dotazů se neváhejte obrátit na sběrné místo (regionální pracoviště AOPK ČR), více informací také naleznete na webových stránkách MŽP.


Přílohy:

Regionální pracoviště Správa CHKO Český les

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt