Regionální pracoviště Správa CHKO Český les >> Regionální pracoviště informuje >> Aktuality >> Fotopasti projektu 3Lynx pomáhají sledovat zvířata i na území Chráněné krajinné oblasti Český les

Fotopasti projektu 3Lynx pomáhají sledovat zvířata i na území Chráněné krajinné oblasti Český les

Fotopasti projektu 3Lynx pomáhají sledovat zvířata i na území Chráněné krajinné oblasti Český les

15.7.2020

3Lynx je mezinárodní projekt, který sleduje pohyb rysí populace. Stabilizace populace rysa ostrovida je snahou mnoha evropských států, včetně České republiky. Rysi potřebují k životu velké území, zejména mladí jedinci  často migrují a při své pouti přecházejí hranice několika států. Cílem projektu 3Lynx je monitorování výskytu rysů ve třech izolovaných populacích, které zasahují několik států: Česko – Německo – Rakousko a Slovinsko – Itálie – Chorvatsko. Podle kvalitních fotografií lze nejen zjistit přítomnost rysa ostrovida, ale dokonce rozlišit jednotlivá zvířata a sledovat jejich pohyb v rámci rozsáhlých území, kterými procházejí.
Více informací k projektu Interreg Central Europe 3Lynx najdete na stránkách https://www.interreg-central.eu/Content.Node/3Lynx.html

Agentura ochrany přírody ČR je partnerem projektu 3 Lynx od roku 2017.
Fotopasti z projektu jsou umístěny na území chráněných krajinných oblasti Český les, Slavkovský les a Brdy.
V Českém lese pomáhá sledovat zvířata 12 fotopastí. Kromě cílového druhu – rysa ostrovida – se podařilo opakovaně vyfotit velmi vzácnou kočku divokou a od roku 2018 dokonce dokumentovat návrat vlka obecného. Na vybraných fotografiích v odkaze můžete zahlédnout i další běžnější druhy savců a ptáků:  srnce obecného, celou rodinu prasete divokého, jezevce lesního, jelena evropského, lišku obecnou, zajíce polního i kunu skalní, ale i nepůvodního jelena siku a muflona evropského a další zvířecí obyvatele Českého lesa.
Kromě území CHKO Český les můžete vidět i výběr fotografií z fotopastí zvířat z CHKO Slavkovský les a CHKO Brdy.
Pro prohlídku stačí kliknout na odkaz:

Fotografie ke shlédnutí

 
autor fotografie v úvodu: Ondřej Prosický

Regionální pracoviště Správa CHKO Český les

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt