Regionální pracoviště Správa CHKO Český les >> Regionální pracoviště informuje >> Aktuality >> Hnědásek podunajský - první nález pro Čechy

Hnědásek podunajský - první nález pro Čechy

Hnědásek podunajský - první nález pro Čechy

5.1.2022

Zároveň nový druh pro chráněnou krajinnou oblast Český les.

Nalezen byl v létě během exkurze pro veřejnost na Domažlicku. To, že se jedná o kriticky ohroženého hnědáska podunajského potvrdila před Štedrým dnem genetická analýza.

V červenci roku 2021 proběhla exkurze s názvem “Motýli od Černé Řeky”. Hlouček účastníků se vydal po mezích, květnatých pastvinách a loukách z Černé Řeky na Jindřichovu Horu. Měli se seznámit s místními druhy motýlí fauny, jmenovitě modráskem bahenním a vřetenuškou mokřadní. Ty se najít nepovedlo, ale útěchou byl odchyt vzácného ohniváčka černočárného a ohniváčka modrolesklého,“ popisuje Zuzana Blažková, zooložka Agentury ochrany přírody a krajiny ČR, která exkurzi vedla.

Zlom nastal pozorováním netypických “hnědásků jitrocelových”, kteří nesli neobvyklé vnější znaky. Exkurze má být především poučná, účastníci si tak mohli sami prohlédnout a porovnat tyto exempláře s učebnicovými jedinci hnědáska jitrocelového na stejném místě. Byly pořízeny fotografie, které zooložka rozeslala ke konzultaci zkušenějším odborníkům v západních Čechách, jižních Čechách a Vsackých Beskydech. Původní determinace vylučující hnědáska jitrocelového byla přijata chladně, a tak Z. Blažková provedla následující týden odchyt dvou exemplářů pro srovnávací preparaci a genetickou analýzu. Tu provedl RNDr. Zdeněk Faltýnek Fric, Ph.D. z Entomologického ústavu Akademie věd.

„Genetická analýza - tzv. DNA barcoding–potvrdila, že se jedná hnědáska podunajského. Doposud se předpokládalo, že se tento druh v ČR vyskytuje pouze na lesostepích jižní Moravy. Současný nález z Českého lesa tak lze považovat za senzaci,“ dodává Zuzana Blažková.

Lokalita se tímto bude těšit ještě intenzivnějšímu zájmu ze strany AOPK ČR, RP SCHKO Český les, než tomu bylo doposud. Je třeba důkladně zhodnotit stav místní populace tohoto vzácného motýla vzhledem k okolnímu prostředí a zajistit mu vhodné podmínky.

Tímto děkujeme panu Jaroslavu Frouzovi za spolupráci s pořízení dokumentačních fotografií a laskavé svolení k jejich použití. RNDr. Zdeňkovi Faltýnkovi Fricovi, Ph.D. děkujeme za finální determinaci.

hnědásek podunajský na Jindřichově Hořehnědásek podunajský v přirozeném prostředí mimo síť a nenechavé ruce zooložkyLycaena_dispar_ohniváček_černočárný v sítiLycaena_hippothoe_ohniváček modrolesklý dělající čest svému jménuMelitaea_athalia_typický exemplář hnědáska jitrocelovéhopodezřelý hnědásek_výrazně drobnější velikost a přítomnost tmavší pásky na krajích spodních křídel vedla k prvotní determinaci hnědáska černýšového

FOTOGALERIE s popisky - zde

Regionální pracoviště Správa CHKO Český les

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt