Regionální pracoviště Správa CHKO Český les >> Regionální pracoviště informuje >> Aktuality >> Kosy a křovinořezy pomáhají zachránit vzácné mokřadní a rašelinné louky

Kosy a křovinořezy pomáhají zachránit vzácné mokřadní a rašelinné louky

Kosy a křovinořezy pomáhají zachránit vzácné mokřadní a rašelinné louky

17.7.2018

Záchrana mokřadních a rašelinných luk v NPP Na požárech v CHKO Český les.

Téměř osmdesát hektarů, především mokřadních a rašelinných luk, chrání národní přírodní památka Na požárech [1] v chráněné krajinné oblasti Český les. Protože se tu přestalo tradičním způsobem hospodařit, zdejší jedinečné louky pomalu zarůstají a mnohé vzácné rostliny z nich mizí. Jejich obnově by mělo napomoci téměř 5,8 milionu korun z Operačního programu Životní prostředí. Projekt na podporu vzácných druhů a mokřadních společenstev NPP Na požárech bude probíhat až do roku 2023.

„Celé území zarůstá vrbami, třtinou a ostřicí, hromadí se tu odumřelé traviny a to vzácným rostlinám nesvědčí. Týká se to třeba vrby borůvkovité, která v České republice roste na pouhých čtyřech místech, masožravé rosnatky okrouhlolisté, orchideje prstnatce májového, prhy arniky či mokřadní vachty trojlisté a klikvy bahenní. Nálety proto vyřežeme a část území se bude ručně kosit jako v minulosti. To pomůže pestrost zdejší přírody obnovit,“ vysvětluje Markéta Kašparová z Agentury ochrany přírody a krajiny ČR, RP Správy CHKO Český les. 

V letošní zimě byly vyřezány náletové dřeviny na ploše 9,14 ha. Vyřezané plochy se budou každoročně ručně kosit, aby se zamezilo zmlazení zejména křovitých vrb. Mimo to se budou ručně kosit mokřadní a rašelinné louky, a to na ploše 16,89 ha.

O národní přírodní památku pečuje Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Regionální pracoviště Správa CHKO Český les.

 

Poznámky:

[1] Území je také součastí evopské soustavy chráněných území Natura 2000,. Jeho výjimečnost spočívá v mozaikovitosti lokality - vzájemně se prolínajících společenstev rašelinných luk, smilkovišť, rákosin, přechodových rašelinišť, vrchovišť a předlesových stádiích pionýrských dřevin. Vyskytuje se zde řada vzácných a ohrožených druhů rostlin a živočichů. Nejvýznamnější je přítomnost vrby borůvkovité, která roste pouze na čtyřech lokalitách v České republice. Dále zde roste např. rosnatka okrouhlolistá, prstnatec májový, prha arnika, vachta trojlistá a klikva bahenní. Z ptáků je k vidění např. bekasina otavní, ťuhýk obecný nebo ořešník kropenatý. Více na http://www.ochranaprirody.cz/lokality/?idmzchu=1363

 

Informace v tiskové zprávě ke stažení pod tímto odkazem

 

rozsáhlé plochy mokřadních luk_které díky absenci hospodaření postupně zarůstají dřevinami_MK  plocha před vyřezávkou_hustý porost křovitých vrb a bříz_MK  plocha během vyřezávky_MK  plocha po vyřezávce_MK  pásová vyvážecí souprava_MK 

1) Rozsáhlé plochy mokřadních luk, které díky absenci hospodaření postupně zarůstají dřevinami, foto: M.Kašparová

2) Území NPP Na Požárech před vyřezávkou s hustým porostem křovitých vrb a bříz, foto: M.Kašparová

3) Plocha během vyřezávky, foto: M.Kašparová

4) Plocha po vyřezávce, foto: M.Kašparová

5) Pro odvoz vyřezané hmoty byla použita vyvážecí souprava, foto: M.Kašparová

 

 

mokřadní louka_na výběr3_Juráková  mochna bahenní_MK  arnika chlumní_MK  klikva bahenní_MK  rosnatka okrouhlolistá_MK  prstnatec májový_MK

1) Mokřadní louka, foto: J. Juráková

2) Mochna bahenní, foto: M.Kašparová

3) Arnika chlumní, foto: M.Kašparová

4) Klikva bahenní, foto: M.Kašparová

5) Rosnatka okrouhlolistá, foto: M.Kašparová

6) Prstnatec májový, foto: M.Kašparová

 

Kontakt: Markéta Kašparová, Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Regionální pracoviště Správa CHKO Český les, vedoucí oddělení Ochrany přírody a krajiny, tel.: 728 496 178, email: marketa.kasparova@nature.cz

Regionální pracoviště Správa CHKO Český les

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt