Regionální pracoviště Správa CHKO Český les >> Regionální pracoviště informuje >> Aktuality >> Národní přírodní památka Americká zahrada má nové přírůstky

Národní přírodní památka Americká zahrada má nové přírůstky

Národní přírodní památka Americká zahrada má nové přírůstky

27.5.2021

Nová výsadba rozšiřuje sbírku dřevin v Americké zahradě o druhy z různých koutů světa – z východu Ameriky pochází ambroň západní, z Číny javor šedý, ze Severní Ameriky lípa různolistá a z Kavkazu lapina jasanolistá.

„Pro zajištění zdárného vývoje má každá sazenice i svůj zavlažovací vak. Ten se jednou týdně naplní vodou, která potom postupně vytéká ke kořenům. Každý strom je označen cedulkou, aby návštěvníci věděli, o jaký jde druh a odkud pochází,“ říká Radka Štajerová z Agentury ochrany přírody a krajiny ČR.

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR výsadbu iniciovala a zprostředkovala finanční prostředky z Programu péče o krajinu. Stromy vysadila firma Prostrom Bohemia.

Americká zahrada je malé oplocené území uprostřed lesů nedaleko Chudenic na Klatovsku. Byla založena hrabětem Evženem Černínem v roce 1842. Na ploše necelých dvou hektarů se nachází sbírka stromů a keřů z celého světa. Nejvíce zástupců je ze Severní Ameriky - odtud název zahrady. Najdeme tu však i zástupce z Asie a celé Evropy včetně některých domácích dřevin. Tato pestrá sbírka stromů je chráněna státem od roku 1969. Výsadba nových stromů probíhá podle plánované koncepce, aby byla zachována odpovídající druhová skladba.

V letošním roce bude péče o zahradu pokračovat výsadbou keřů. Agentura ochrany přírody a krajiny ČR ve spolupráci se státním podnikem Lesy České republiky dbají o zachování této jedinečné sbírky cizokrajných dřevin i pro příští generace. Na péči se podílí také Městys Chudenice, pro jehož návštěvníky je arboretum oblíbeným cílem.

„Americká zahrada je celoročně volně přístupná bez poplatků.“ doplňuje Radka Štajerová.

 

Kontakt: Radka Štajerová, Agentura ochrany přírody a krajiny ČR,

email: radka.stajerova@nature.cz, tel.: 951 42 4224, 728 496 076

tisková zpráva ke stažení

autorka fotografií: Milena Prokopová (AOPK ČR)

javor_MP lipa_MP lapina_MP lapina_detail_MP

ambron_altan_MP ambron_celkovy pohled_MP javor_celkovy_pohled_MP lipa_celkovy_pohled_MP (2) lipa_celkovy_pohled_MP

Regionální pracoviště Správa CHKO Český les

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt