Proběhl seminář - Návrat vlků

Proběhl seminář - Návrat vlků

17.2.2020

17. 2. 2020, Přimda

Dům přírody Českého lesa – Návrat vlků z různých úhlů pohledu

Ve čtvrtek 13. 2. 2020 v podvečer proběhlo v Domě přírody Českého lesa v Klenčí pod Čerchovem setkání na téma současného výskytu vlka obecného v Českém lese z pohledu lesnictví, zemědělství a ochrany přírody. Úvodní příspěvek Mileny Prokopové z AOKP ČR, RP Správa CHKO Český les seznámil posluchače s historií vlků v ČR a dosavadním průběhem současné rekolonizace území CHKO. Poté Josef Forst, zástupce ředitele Domažlických městských lesů, nastínil aktuální problémy v lesním hospodaření způsobované vysokými stavy zvěře ve vztahu k vlkovi jako vrcholovému predátorovi. Na závěr vystoupil s poutavým příspěvkem o ochraně stád před útokem vlka soukromý zemědělec František Groessl. Následná diskuze byla navzdory citlivosti probíraného tématu klidná a věcná.

 

více informací se dozvíte v tiskové zprávě pod tímto odkazem

 

DSC00078  DSC00081

Autor fotografií: M. Kobesová

Kontakt: Milena Prokopová, Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, regionální pracoviště Správa CHKO Český les, email:milena.prokopova@nature.cz, tel.: 725 724 956

Regionální pracoviště Správa CHKO Český les

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt