V Českém lese byla obnovena mokřadní olšina

V Českém lese byla obnovena mokřadní olšina

5.10.2021

AOPK ČR ve spolupráci s Lesy ČR vytipovala místa, kde je žádoucí obnovit vodní režim. Jedním z nich olšina nedaleko obce Železná.

„V odvodňovacích korytech tu bylo letos v létě vybudováno 13 příčných přehrážek, které do rozsáhlé olšiny vracejí vodu a brání jejímu rychlému odtoku z krajiny. Mokřady totiž fungují jako houba – vodu nasají, zadrží a během období sucha ji postupně uvolňují. Dokážou tak zabránit povodním nebo zmírnit jejich dopady. Olšina u Železné zadrží vodu na ploše větší než pět hektarů, nově vzniklé tůně budou sloužit pro rozmnožování obojživelníků a dalších vodních organismů,“ vysvětluje Miroslav Žižka, lesník z Agentury ochrany přírody a krajiny ČR.

„Podmáčené olšiny jsou jedním z nejcennějších lesních biotopů v CHKO Český les. Vybudování přehrážek mělo velmi rychlý efekt, v současnosti je území zcela zamokřeno,“ doplňuje Miroslav Žižka.

Náklady na vybudování přehrážek činily necelých 150 tisíc a zdrojem financí byl program Podpora obnovy přirozených funkcí krajiny Ministerstva životního prostředí.

autoři fotografií: Miroslav Žižka a Jiří Krupička

PŘED REALIZACÍ:

před_realizací, Krupička před_relaizací, Krupička (2)

PO REALIZACI:

po_realizaci_přehrážka, Z. Myslík po_realizaci_přehrážka, Z. Myslík (2) po_realizaci_tůň, Z. Myslík

Regionální pracoviště Správa CHKO Český les

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt