Vyšla kniha "Ptáci Tachova"

Vyšla kniha "Ptáci Tachova"

9.3.2020

Vyšla kniha "Ptáci Tachova", na které se podílela naše spolupracovnice RNDr. Milena Prokopová PhD. společně s RNDr. Pavlem Řepou.

Dne 10. 3. 2020 byla v muzeu Českého lesa v Tachově byla představena kniha "Ptáci Tachova", na jejíž tvorbě se podílela naše spolupracovnice RNDr. Milena Prokopová Ph.D. společně s RNDr. Pavlem Řepou. Kniha shrnuje mapování a výzkum prováděný v období 40 let. Hnízdní rozšíření a početnost ptáků ve městě Tachově. Ukazuje kde a jací ptáci v tomto období hnízdili či hnízdí. Na mapování se za ta léta podílela i řada dobrovolných spolupracovníků. Jeden z nich – Karel Machač poskytl i většinu fotografií pro knihu.
Publikaci vydalo pro spolek TAMUS Nakladatelství Českého lesa v Domažlicích za finančního přispění Plzeňského kraje a lze ji zakoupit v recepci muzea.

Regionální pracoviště Správa CHKO Český les

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt