NS Capartické louky

NS Capartické louky
  • délka: 2,0 km
  • počet panelů: 5 ks
  • typ: Pěší
  • obtížnost: Lehká

Naučná stezka Capartické louky přibližuje zachovalé, druhově bohaté luční porosty s výskytem řady vzácných druhů rostlin. Nejkrásnějším obdobím pro její návštěvu je jaro a časné léto, kdy jsou louky v plném květu, ale i mimo toto období nabízí stezka řadu zajímavostí. Spatřit zde můžete různé druhy ptáků a motýlů a také si sami vyzkoušet, jak zdejší obyvatelé využívali vodu k pohánění strojů.

Mapa stezky

Regionální pracoviště Správa CHKO Český les

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt