NS Sklářství v okolí Lesné

NS Sklářství v okolí Lesné
  • délka: 6,0 km
  • počet panelů: 12 ks
  • typ: Pěší
  • obtížnost: Lehká

Nenáročná trasa začíná ve Staré Knížecí Huti, její délka je necelých 6 km. Dvanáct zastavení návštěvníky informuje o sklářích, kteří žili na zdejším panství, postupu výroby skla, o sklářských pecích, brusírnách a leštírnách poháněných vodní silou, či o skleněných výrobcích od korálků pro růžence až po výrobu tabulového skla. Největším lákadlem na trase stezky je původní stroj na leštění skla zachovaný v ruinách bývalé Arnoštovy leštírny. Dále stezka seznamuje s přírodním bohatstvím CHKO Český les. Tabule pojednávají například o starých ovocných odrůdách stromů v Českém lese, o Zeleném pásu Evropy, o významu vody v krajině, o důležitosti přírodě blízkých lesů a o zvěři žijící ve zdejších lesích nebo o zvláště chráněných druzích živočichů. Součástí stezky jsou i interaktivní prvky, kde návštěvník pomocí hmatu poznává plody ovoce, dřevěné i kamenné sochy místní fauny a celá trasa je doplněna budkami sloužícími jako letní úkryt netopýrů. Asi nejzajímavějším prvkem je obnovený náhon u Anenské brusírny s vodním kolem, které pohání malou repliku leštírenského stroje, praktická ukázka využívání síly vodního toku. Stezka je osazena dřevěnými lavičkami.

Obnova naučné stezky byla provedena v rámci rozsáhlého projektu „Posílení návštěvnické infrastruktury chráněných území ve správě AOPK ČR“.

Mapa stezky

Regionální pracoviště Správa CHKO Český les

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt