Opomíjená přírodní rezervace překvapila

20.7.2021

V nevelké přírodní rezervaci Ostrůvek na Tachovsku v chráněné krajinné oblasti Český les bylo objeveno 90 druhů lišejníků [1] a hned dva vzácní brouci [2].

Ostrůvek je dosti nenápadné, těžko přístupné a neprozkoumané území nedaleko Lesné a cílem bádání se stal až v posledních letech při mapování vybraných druhů rostlin a živočichů, organizovaném Agenturou ochrany přírody a krajiny ČR [4].

O senzaci se tak postaral Ondřej Peksa, lichenolog Západočeského muzea v Plzni, když odevzdal výsledky svého průzkumu z roku 2019. Na území rezervace objevil kryptovku Gyalecta ophiospora – druh dosud z ČR neuváděný. Výčet nálezů vzácných lišejníků v rezervaci Ostrůvek tímto zdaleka nekončí. Namátkou jmenujme papršlici bělohlavou (Lecanactis abietina), která obrůstá báze starých smrků a jedlí. Zajímavá je i houboplodka krvavějící (Mycoblastus sanguinarius), která se vyskytuje v přirozených horských lesích a v rezervaci Ostrůvek našla zalíbení v koruně buku.

 „Téměř čtvrtina zde nalezených druhů lišejníků patří na červený seznam do různých kategorií ohrožení,“ píše Ondřej Peksa ve své zprávě. Dalších 19 druhů je evidováno v databázi DaLiBor [3]. „Území rezervace Ostrůvek má skutečný pralesovitý charakter a je klíčovým útočištěm původních lišejníků Českého lesa,“ shrnuje Ondřej Peksa.

Rezervace přinesla překvapení také z říše hmyzu: entomolog Zdeněk Papoušek zde objevil malou, ale stabilní populaci ohroženého střevlíka Ullrichova poddruhu rhilensis, jehož areál rozšíření zahrnuje Balkán, Maďarsko, Rakousko a právě Tachovsko v Českém lese. Podobně nečekaný a neméně potěšující byl nález chladnomilné mandelinky Cryptocephallus pallifrons, která poslední dobou z neznámých důvodů mizí napříč evropským kontinentem. Příčinou bohatství místní flóry lišejníků a fauny bezobratlých je mrtvé tlející dřevo v různé fázi rozkladu. Na mrtvém dřevě zde existenčně závisí brouci příznačně pojmenovaní dřevomilové. Z jejich zástupců zde Papoušek našel druhy Xylophilus corticalis a Hylis cariniceps, kteří jsou kriticky ohroženými druhy červeného seznamu [2].

 „Ojedinělá lokalita se zachovala hlavně proto, že podmáčený terén znemožnil těžbu a odvoz dřeva. Les uvnitř rezervace je dnes ponechán přirozenému vývoji. Režim péče s přirozeným procesem obnovy lesa a dostatkem mrtvého dřeva by měl být nadále zárukou zachování přirozeného stavu území, a tím i vzácných druhů,“ dodává Zuzana Blažková z Agentury ochrany přírody a krajiny ČR.  

Kontakt: Zuzana Blažková, Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, regionální pracoviště Správa CHKO Český les,email: zuzana.blazkova@nature.cz, tel.: 951 42 4206, 605 111 755

 

Poznámky

[1] Peksa O. (2019): Lichenologický inventarizační průzkum PR Ostrůvek. AOPK ČR, Praha

[2] Papoušek Z. (2020): Inventarizační průzkum PR Ostrůvek. Saproxylický hmyz a epigeičtí predátoři. AOPK ČR, Praha

[3] Databáze mechorostů a lišejníků ČR – DaLiBor [adresa: https://dalib.cz/data/photogallery]

[4]. Projekt „Monitoring a mapování vybraných druhů rostlin a živočichů a inventarizace maloplošných zvláště chráněných území v národně významných územích v České republice“. Zdrojem financí je Operační program Životní prostředí, nositelem projektu je Agentura ochrany přírody a krajiny ČR.

tisková zpráva ke stažení

 

Autoři fotografií rezervace Ostrůvek jsou Svatopluk Šedivý a Jana Juráková.

PR OSTRŮVEK_Svatopluk_Šedivý Ostrůvek_Jana_Juráková

Autor fotografií z říše brouků je Pavel Krásenský. Pro další šíření fotografií je nutné mít souhlas autora fotografií.

Hylis cariniceps, Pavel Krásenský, PRO DALŠÍ ŠÍŘENÍ NUTNO MÍT SOUHLAS AUTORA Xylophilus corticalis, Pavel Krásenský,  PRO DALŠÍ ŠÍŘENÍ NUTNO MÍT SOUHLAS AUTORA

Autor fotografií lišejníků je Ondřej Peksa. Pro další šíření fotografií je nutné mít souhlas autora fotografií.

Mycoblastus_sanguinarius_IMG_08930_maly, Ondřej Peksa Lecanactis_abietina_IMG_0809_maly, Ondřej Peksa

mapa výskytu ohroženého střevlíka Ullrichova poddruhu rhilensis

Carabus_ulrichii_rhilensis_vyskyt_druhu_NDOP 

Regionální pracoviště Správa CHKO Český les

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt